Oddział Opiekuńczo-Leczniczy w Szpitalu „Zdroje” jak nowy

Szpital „Zdroje” zakończył kompleksową modernizację Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego, remontując aż 70 pomieszczeń o łącznej powierzchni ponad 1100 m2. Inwestycję, kosztującą ponad 7,5 mln zł, sfinansował Urząd Marszałkowski z funduszy europejskich.

Otwarcie odnowionej przestrzeni miało miejsce 26 marca 2024 roku.

Budynek Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego wymagał kompleksowej modernizacji oraz dostosowania do aktualnych potrzeb, nie tylko ze względu na specyfikę leczonych tam pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, lecz także ze względu na stan techniczny. Zakres prac obejmował zmiany architektoniczne, remonty oraz doposażenie w instalacje i wyposażenie.
W ramach zadania wyremontowano ponad 70 pomieszczeń o łącznej powierzchni około 1140 m2. Wymieniono wszystkie instalacje sanitarne, elektryczne, teleinformatyczne i grzewcze. Obiekt wyposażono także w instalację wentylacji mechanicznej, klimatyzację oraz instalację gazów medycznych. Budynek dostosowano do wymagań p.poż. W ramach przeprowadzonych prac modernizacyjno-adaptacyjnych wykonano nową stolarkę drzwiową, położono okładziny ścienne i podłogowe, wykonano nowe sufity.

Ponadto, obiekt został dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z uwzględnieniem podjazdów i specjalnych udogodnień w łazienkach. Wyremontowane zostały sale terapii grupowej, arteterapii, gabinet psychologa. Z kolei w ramach wyposażenia pawilonu oddział wzbogacił się o nowe, elektryczne i zwykłe łóżka dla pacjentów, specjalistyczne materace przeciwodleżynowe, szafy i szafki przyłóżkowe.

Nowe możliwości terapeutyczne oraz komfortowe warunki pobytu i leczenia pacjentów znacząco poprawiły jakość świadczonych usług.  Całość zadania finansowana była ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, przekazanych przez Urząd Marszałkowski w ramach reakcji na pandemię COVID-19.

Oddział Opiekuńczo-Leczniczy
Fot. wzp.pl
Oddział Opiekuńczo-Leczniczy
Fot. wzp.pl
Oddział Opiekuńczo-Leczniczy
Fot. wzp.pl
Oddział Opiekuńczo-Leczniczy
Fot. wzp.pl
Oddział Opiekuńczo-Leczniczy
Fot. wzp.pl
Oddział Opiekuńczo-Leczniczy
Fot. wzp.pl

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl