Okolicznościowa wystawa z okazji jubileuszu 10-lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół MNS

Z okazji jubileuszu 10-lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół MNS w przestrzeni Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Sztuki Współczesnej  przygotowana została okolicznościowa wystawa, prezentująca ponad 20 dzieł ze zgromadzonej dotychczas w Szczecinie kolekcji.

Dziesięć lat temu, 8 maja 2013 roku odbyło się pierwsze Zwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie, które stało się początkiem aktywnej działalności statutowej powstałego i zarejestrowanego wiosną 2008 roku stowarzyszenia.

Jego nadrzędnym celem jest stałe wspieranie działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie i współdziałanie w procesie rozwoju największej na Pomorzu Zachodnim instytucji kultury. Zamierzenia te są realizowane m. in. poprzez zakup dzieł sztuki, a następnie ich użyczanie lub przekazanie w formie daru Muzeum Narodowemu w Szczecinie, a także organizowanie działań promujących i wspierających sztukę oraz edukację artystyczną, historyczną i społeczną.

W grudniu 2014 roku dokonano pierwszego zakupu – na aukcji w berlińskim domu aukcyjnym Auctionata Towarzystwo Przyjaciół MNS nabyło i przekazało w formie depozytu Muzeum Narodowemu w Szczecinie obraz Augusta Ludwiga Mosta Portret rodziny Kühn. W kolejnych latach Towarzystwo, nabywając kolejne prace, stopniowo budowało kolekcję. która obecnie liczy już blisko 100 dzieł. Obok kilku kolejnych obrazów Augusta Ludwiga Mosta znajdują się w niej prace Jacquesa Chapiro, Davida Gilly’ego, Eugena Dekkerta, Ottona Lämmerhirta, Gerarda Singera, jak również dzieła artystów współczesnych związanych ze Szczecinem, m.in. Przemysława Cerebieża-Tarabickiego, Krzysztofa Gliszczyńskiego, Wojciecha Zielińskiego, Macieja Woltmana i Katarzyny Szeszyckiej. W 2016 roku Towarzystwo wsparło finansowo Muzeum Narodowe w Szczecinie przy zakupie do zbiorów  obrazu Wojciecha Gersona Bez ziemi. Pomorzanie wyparci przez Niemców na wyspy Bałtyku.

Na okolicznościowej wystawie zobaczymy ponad 20 dzieł ze zgromadzonej dotychczas w Szczecinie kolekcji. Ekspozycja czynna wyłącznie między 23 a 25 czerwca 2023. 

Kurator: dr Dariusz Kacprzak

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl