Od 1 lipca skierowania do sanatoriów w Polsce będą wystawiane już tylko w formie elektronicznej.

E-skierowanie to nie tylko wygoda dla pacjentów, ale także korzyść dla całego systemu opieki zdrowotnej. Dzięki temu rozwiązaniu proces skierowania na turnus leczniczy staje się bardziej przejrzysty i efektywny, co przekłada się na lepszą jakość leczenia uzdrowiskowego – zaznacza Paweł Kikosicki, dyrektor Centrum e-Zdrowia.

– E-skierowanie na leczenie uzdrowiskowe jest automatycznie przesyłane do odpowiedniego oddziału NFZ już w momencie wystawienia. Pacjent nie musi więc pilnować terminów i przynosić papierowego wydruku skierowania do oddziału. Dzięki automatycznemu zapisowi załatwienie formalności staje się szybsze i bardziej efektywne – powiedział Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Po zarejestrowaniu w systemie skierowanie jest rozpatrywane przez lekarza – specjalistę w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, zatrudnionego w NFZ. Ma on 30 dni na zakwalifikowanie pacjenta na leczenie lub odrzucenie jego skierowania z powodów medycznych, liczone od daty rejestracji skierowania w systemie.

Jeżeli lekarz specjalista zatwierdzi skierowanie, przekaże informacje dotyczące numeru skierowania, sposobu rozpatrzenia oraz przewidywanego okresu oczekiwania do systemu. Jeśli skierowanie jest niekompletne, lekarz poprosi pacjenta o uzupełnienie brakujących informacji lub dokumentów.

Powiadomienie o przyznaniu miejsca i terminie turnusu zostanie przesłane do pacjenta poprzez Internetowe Konto Pacjenta, na którym będzie miał dostęp do tych informacji. Ponadto, pacjent otrzyma również dokument papierowy z tymi informacjami przesłany pocztą.

IKP i mojeIKP – baza wszystkich informacji o skierowaniu 

E-skierowanie na leczenie uzdrowiskowe jest dokumentem, który zapewnia pacjentowi łatwy i bezpieczny dostęp do informacji dotyczących jego leczenia. W przeciwieństwie do tradycyjnej wersji papierowej, e-skierowanie nie może zostać zgubione. Pacjent ma stały dostęp do niego za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz aplikacji mojeIKP.

W zależności od etapu procedowania e-skierowania, pacjent znajdzie w swoim IKP lub aplikacji mojeIKP wszystkie niezbędne informacje. Jeśli skierowanie zostało pozytywnie rozpatrzone, pacjent będzie mógł znaleźć tam takie informacje jak orientacyjny czas oczekiwania, miejsce w kolejce oczekujących, termin i miejsce leczenia, a także nazwę uzdrowiska i jego adres. Dodatkowo, pacjent ma możliwość przeglądania historii poprzednich e-skierowań, a w przypadku rodziców umożliwiono śledzenie historii leczenia ich dzieci.

Papierowe skierowania w wyjątkowych sytuacjach 

Wprowadzenie elektronicznych skierowań nie wyklucza sytuacji, w której lekarz użyje papierowej formy skierowania. Stanie się tak, gdy skierowanie dotyczy leczenia uzdrowiskowego poza granicami kraju lub lekarz nie ma dostępu do internetu, a więc do systemu e-zdrowie.

Jak wyjechać o sanatorium – czytaj TUTAJ

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl