„Niech pokolenia pokoleniom podają pamiątkę dnia tego” – okolicznościowa wystawa plenerowa

Archiwum Państwowe w Szczecinie oraz Miasto Szczecin zaprasza wystawę plenerową zorganizowaną z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ta powstała na Jasnych Błoniach i będzie dostępna od 1 do 31 maja.

Ekspozycja wystawy

Na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Szczecinie https://tiny.pl/r6m8d można znaleźć wszelkie informacje dotyczące wystawy. Tam również udostępniono katalog wystawy w formacie PDF.

fot. Miasto Szczecin

230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Myślą przewodnią wystawy są słowa posła na Sejm Wielki Jana N. Zboińskiego wygłoszone po uchwaleniu Ustawy Rządowej 3 maja 1791 r.: „Niech pokolenia pokoleniom podają pamiątkę dnia tego”. Rocznicę tę świętujemy w Szczecinie, w którym niespełna 300 lat temu urodziła się księżniczka Zofia Augusta Fryderyka Anhalt-Zerbst, późniejsza caryca Rosji Katarzyna II, której polityka zagraniczna była jedną z przyczyn upadku Konstytucji 3 Maja i utraty niepodległości przez Rzeczpospolitą.

Konstytucja 3 Maja jest jednym z najważniejszych dokumentów historycznych nie tylko w aspekcie prawnym, jako fundament polskiej państwowości, ale i społeczno-kulturowym. Rocznica jej uchwalenia była okazją do manifestowania patriotyzmu i tożsamości narodowej w ciągu minionych 230 lat, zarówno w czasach zniewolenia, jak i wolnej Polski.

Na wystawie zaprezentowano wybrane walory ze zbiorów rodzinnych Beaty Gotowały i Natalii Kosobuckiej z domu Gotowała, takie jak: publikacje z XVIII–XX w., dzieła malarskie, zbiory numizmatyczne, medalierskie, falerystyczne, filatelistyczne, druki ulotne i inne. Pochodzą one z całego świata, z kolejnych epok historycznych. Ekspozycja jest próbą pokazania mnogości form przekazu pamięci o tym doniosłym wydarzeniu, przekazywanej w swoistej sztafecie pokoleń już 230 lat.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl