Rybołowy w Nadleśnictwie Chojna

Półtora miesiąca temu w Nadleśnictwie Chojna zamontowano sztuczne gniazda. 27 Kwietnia 2021 roku ornitolog, Marcin Kaczmarek potwierdził zasiedlenie jednego z nich przez rybołowy.

Ochrona i pomoc rybołowom

W Nadleśnictwie Chojna zdecydowano o montażu kilku sztucznych gniazd, ponieważ ochrona bierna rybołowów okazała się niewystarczająca. To jeden z najrzadszych w Polsce gatunków ptaków szponiastych, których liczebność na dodatek drastycznie spada.

fot. Bartosz Siwula

„Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce”

„Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce”, to program, zgodnie z którym leśnicy i ornitolodzy z Komitetu Ochrony Orłów założyli siedem sztucznych gniazd z myślą o ich zasiedleniu przez rybołowy.
Jak przyznaje Katarzyna Chwalińska,: „Mamy nadzieję, że nowe miejsce lęgowe na stałe wpisze się w krajobraz Nadleśnictwa Chojna, a ptaki rokrocznie będą powracały do nas z Afryki. Rybołów jest niezwykle rzadkim i pięknym ptakiem, a jeszcze kilka lat temu w całym naszym kraju było zaledwie 30 stanowisk lęgowych”. Jak widać, pierwszy sukces już został odniesiony.

fot. Marcin Kaczmarek

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie  internetowej http://www.rybolowy.pl/

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl