Najcenniejsze zbiory Książnicy Pomorskiej będą dostępne przez internet

W Książnicy Pomorskiej powstaną stanowiska komputerowe do przeglądania zbiorów. Zdigitalizowane zbiory będą też dostępne z poziomu przeglądarki internetowej.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego poinformował, że w marcu br. do  Książnicy Pomorskiej w Szczecinie trafi sprzęt, dzięki któremu możliwa będzie digitalizacja kolejnych zbiorów. Środki na ten cel będą pochodzić z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z budżetu województwa.

Obecnie czytelnicy nie mają bezpośredniego dostępu do najcenniejszych zbiorów Książnicy Pomorskiej (niektóre z nich liczą nawet kilkaset lat). Dzięki realizacji projektu, którego koszt wynosi 4 mln zł, dostęp do zdigitalizowanych zbiorów będzie możliwy za pośrednictwem przeglądarki internetowej (będzie dostosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami) oraz na specjalnie utworzonych stanowiskach komputerowych.

W marcu Książnica wzbogaci się o: system informatyczny i komputerowy, skanery, konwertery do zapisu obrazu na mikrofilmie, 110 komputerów, laptopy oraz macierz z oprogramowaniem realizującym funkcję klastra wysokowydajnego.

Część zbiorów instytucji została zdigitalizowana już wcześniej. Można zapoznać się z nimi w serwisie www.zbc.ksiaznica.szczecin.pl, który działa już prawie dziesięć lat. Kolejne zdigitalizowane zbiory będą udostępniane systematycznie.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl