Nagrody „Pro Arte” przyznane po raz dwunasty!

Ryszard Baloń, Cecylia Judek, Renata Korek  i Szymon Wyrzykowski to laureaci XII edycji marszałkowskiego konkursu o nagrodę „Pro Arte”. Nagrody wyróżnionym wręczyła w piątek, 6 października br. w Operze na Zamku w Szczecinie, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Teresa Kalina.

Doceniamy nieszablonowe pomysły i twórcze inicjatywy, które są wyrazem autentycznych pasji. Pomorze Zachodnie bogate jest w światłych mieszkańców, których działalność twórcza, charytatywna czy społeczna, rozsławia region nie tylko w kraju, ale też za granicą. Nagrody „Pro Arte” otrzymują zachodniopomorscy artyści obecni na światowych salach koncertowych, znanych na świecie galeriach sztuki, ale i również animatorzy kultury, instruktorzy tańca, aktorzy i edukatorzy teatralni. Doceniamy ludzi kultury i sztuki działających w wielu jej wymiarach – mówiła przewodnicząca sejmiku województwa Teresa Kalina.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Laureaci XII edycji konkursu Nagrody „Pro Arte”

Ryszard Baloń – jego dziedziny to malarstwo, rysunek, grafika użytkowa i artystyczna. Prowadzi działalność w zakresie edukacji artystycznej. Jest członkiem szczecińskiego oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków. Założycielem członkiem Stargardzkiego Stowarzyszenia Miłośników Sztuk Plastycznych „Brama”, a także członkiem międzynarodowej grupy artystycznej „Kunst Verein – Templin” w Niemczech. Wykonał dotąd ponad 260 miniatur i ekslibrisów w technikach wypukłych i wklęsłych.

Nagrody "Pro Arte" 2023
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Nagroda „Pro Arte” w uznaniu osiągnięć i cennego dorobku artystycznego i projektowego oraz za wkład w rozwój i upowszechnianie kultury Pomorza Zachodniego, w tym za kulturotwórczą, wieloletnią działalność na rzecz dzieci i młodzieży.

Cecylia Judek – starszy kustosz i sekretarz naukowy Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Z obowiązków służbowych uczyniła swoją pasję. Pomysłodawczyni i organizatorka wielu cyklicznych przedsięwzięć popularyzujących literaturę, czytelnictwo i bibliotekarstwo z ogromnym dorobkiem naukowym i publicystycznym. Przyczyniła się do znacznego powiększenia kolekcji rękopisów biblioteki o archiwa twórcze znanych pisarzy i osób istotnych dla Pomorza Zachodniego. W 2018 otrzymała tytuł  Bibliotekarza Roku w Polsce.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Nagroda „Pro Arte” jako wyraz wdzięczności za energię, entuzjazm i literacką pasję, w uznaniu cennego dorobku naukowego i publicystycznego – niebywały wkład w rozwój i popularyzowanie czytelnictwa, a także ochronę dziedzictwa literackiego Pomorza Zachodniego.

Renata Korek – jest poetką, malarką, fotografką, menadżerką kultury, działaczką społeczną, twórczynią Muzeum Pałacowego w Trzebiatowie oraz wielu znanych projektów w obszarze społeczno-kulturalnym. Od wielu lat bada i opisuje w artykułach i książkach dzieje Pomorza. Jej praca naukowa i publicystyczna w obszarze etnografii została uhonorowana wieloma wyróżnieniami i nagrodami. Ma ogromne zasługi dla pojednania polsko-niemieckiego oraz polsko-ukraińskiego. Uznana autorka tomów poetyckich i książek dla dorosłych i dzieci. Tworzy słowa i muzykę do swoich piosenek.

Nagrody "Pro Arte" 2023
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Nagroda „Pro Arte” za imponującą i wielowymiarową działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, mniejszości narodowych, za całokształt twórczości literackiej i artystycznej oraz zaangażowania społecznego na rzecz upowszechniania kultury, a także za wieloletnią inspirującą pracę na rzecz dzieci, młodzieży i lokalnej społeczności.

Szymon Wyrzykowski – dyrygent, dyrektor artystyczny Chóru Akademickiego im. prof. Szyrockiego ZUT w Szczecinie, z którym koncertował w Europie i Ameryce Południowej. Prowadzi aktywną działalność koncertową z polskimi chórami i orkiestrami. Jest Dyrektorem Artystycznym Akademii Chóralnej In terra pax, Stowarzyszenia Mozart 2003 oraz kierownikiem artystycznym Chóru Polskiego Radia.

Źródło: ZUT

Nagroda „Pro Arte” w uznaniu muzycznego talentu i pracowitości, za wybitne osiągnięcia w skali międzynarodowej z Chórem Akademickim im. prof. Jana Szyrockiego ZUT, rozsławiające Polskę i Pomorze Zachodnie na całym świecie.  

Nagrody "Pro Arte" 2023
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Nagrody „Pro Arte” przyznawane są w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w województwie zachodniopomorskim. To wyróżnienia za całokształt działalności lub osiągnięcia o istotnym znaczeniu dla regionu. Laureaci otrzymują statuetki, dyplomy oraz gratyfikacje finansowe w wysokości 15 tys. zł.

Nominacje do nagrody mogły zgłaszać instytucje kultury, szkoły artystyczne, związki, fundacje i stowarzyszenia działające w sferze kultury, organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele środowisk twórczych.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl