Można już zgłaszać kandydatów do Nagrody Artystycznej i Mecenasa Kultury

15:03
Nagrody Artystyczna i Mecenas Kultury 2017

Kandydatury do przyznawanych corocznie przez miasto Szczecin nagród  można zgłaszać do 28 lutego 2018 roku.

O nagrodach

Nagrodę Artystyczną mogą otrzymać twórcy i artyści związani ze Szczecinem. Jest ona przyznawana w dwóch kategoriach:

  • za istotne osiągnięcie artystyczne, które miało miejsce w 2017 roku
  • za całokształt działalności artystycznej kandydata

Laureaci każdej z kategorii otrzymają po 40 000 zł.

Tytuł Mecenasa Kultury może otrzymać jedna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarówno polskiej, jak i zagranicznej. Kandydaci muszą prowadzić działalnością na rzecz realizowanych na terenie Szczecina przedsięwzięć kulturalnych lub w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. O tytuł nie mogą ubiegać się podmioty, które mają prawny obowiązek realizowania zadań z zakresu działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego. Tytuł ma charakter honorowy – laureat otrzymuje okolicznościową statuetkę.

Zgłaszanie wniosków

Swoje kandydatury mogą zgłaszać osoby fizyczne i osoby prawne bądź jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Formularze zgłoszeń można pobrać na  stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin oraz w Biurze Obsługi Interesantów (sala nr 62 w Urzędzie Miasta Szczecin, plac Armii Krajowej 1). Wypełniony wniosek można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesantów lub przesłać pocztą na adres Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl