Kto pozostanie Lady D? Zgłoś swoją kandydatkę do konkursu

To już trzecia edycja konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek. Kandydatki można zgłaszać do piątku, 15 września br. 

Jakie są uczestniczki konkursu?

Silne, odważne, pełne pasji i gotowe do działania kobiety – takie właśnie są uczestniczki konkursu im. Krystyny Bochenek. Niepełnosprawność nie przeszkadza im w podejmowaniu odważnych kroków i angażowaniu się w działania kulturalne, społeczne czy sportowe.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie mogą wziąć udział niepełnosprawne kobiety zamieszkałe na terenie województwa zachodniopomorskiego, wnoszące istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego. Lady D angażują się w działania społeczne, kulturalne, sportowe, a także udzielają się w instytucjach i organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Pokazują, że ograniczenia nie istnieją i to my sami stawiamy sobie bariery.

W konkursie wyłonione zostanie pięć laureatek, po jednej w każdej kategorii: „Dobry Start”, „Kultura i Sztuka”, „Sport”, „Życie Społeczne”, „Życie Zawodowe”.

Gdzie zgłosić kandydatki do konkursu?

Kandydatki można zgłaszać osobiście lub listownie do Biura Poselskiego Magdaleny Kochan do piątku, 15 września br. w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs Lady D. im. Krystyny Bochenek – nie otwierać” na adres: ul. Bohaterów Warszawy 3/1, 72-100 Goleniów.

Organizatorem tegorocznej edycji konkursu jest Biuro Poselskie Pani Poseł na Sejm RP Magdaleny Kochan, we współpracy z Województwem Zachodniopomorskim.

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia kandydatki wraz z regulaminem konkursu znajdują się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl