Drugi konkurs na Dyrektora Willi Lentza

Jak podano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin, do 2 kwietnia 2021 roku można składać dokumenty w ramach kandydatury na stanowisko Dyrektora Willi Lentza.

Jak kandydować?

Chętni mogą przesyłać swoje kandydatury do Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA WILLI LENTZA W SZCZECINIE”.

willa lentza
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Jakie wymagania powinni spełniać kandydaci na to stanowisko?

  • co najmniej 4-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w sektorze kultury albo co najmniej 4-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności w sektorze kultury,
  • znajomość przepisów prawa dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej,
  • znajomość zagadnień związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego,
  • doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych.
willa lentza szczecin
Fot. Materiały Urzędu Miasta Szczecin

Dodatkowe oczekiwania

Oprócz wyżej wymienionych kompetencji, od kandydatów wymaga się również przedstawienia autorskiej koncepcji programowo-organizacyjnej Wilii Lentza, która obejmie okres od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2024 r.. Należy w niej zawrzeć własny opis wizji i misji instytucji, propozycje programowe czy strategię promocyjną działalności Willi Lentza.

To już drugi konkurs na stanowisko Dyrektora Willi Lentza. W pierwszym nie wyłoniono zwycięzcy, ponieważ żadna z pięciu złożonych kandydatur niestety nie spełniała wymogów formalnych. Czy tym razem uda się znaleźć nowego Dyrektora tego pięknego zabytku i utworzyć w nim samorządową instytucję kultury?

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl