Rekrutacja do Dziecięcej Rady Programowej Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie

10:10
Europejskie Centrum Bajki
Źródło: Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie

Europejskie Centrum Bajki prowadzi rekrutację do siódmej edycji Dziecięcej Rady Programowej! W tym roku naboru potrwa do 30 listopada 2023 roku. Centrum wyłoni 12-osobowy zespół z najzdolniejszych uczniów w Polsce.

Kryteria selekcji kandydatów w wieku 9 – 14 lat obejmują wysokie wyniki w nauce (średnia ocen co najmniej 4,5), szczególne osiągnięcia, zainteresowania oraz aktywność uczestników.

Rada, powoływana na 12 miesięcy, będzie miała istotny udział w formułowaniu opinii na temat działań programowych i inwestycyjnych Europejskiego Centrum Bajki.

W zgłoszeniach  należy podać średnią ocen, opisać szczególne osiągnięcia i zainteresowania, a także dołączyć skany ostatniego świadectwa oraz ewentualnych dyplomów. Zaproszenie dotyczy także uczniów ze szkół Montessori i Waldorfskich – w przypadku tych zgłoszeń wymagane są informacje dotyczące zainteresowań i uzdolnień kandydatów.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny!

Zgłoszenia

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 listopada na adres: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów lub na e-mail: oferta@centrumbaiki.pl
Osoba do kontaktu: Beata Krokosz-Furman. tel. 504 532 429
Link do informacji o naborze: https://centrumbajki.pl/dziecieca-rada-programowa-rekrutacja-4/

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl