Znamy przyczyny awarii na trasie SST

11:38
tramwaj

szybki_tramwaj_6.jpg

Podczas spotkania z wykonawcą – firmą STRABAG oraz użytkownikiem torowiska – Tramwajami Szczecińskimi, ustalono konieczność częstszego monitorowania (przeglądu) stanu torowiska, wypracowania mechanizmu zgłaszania ewentualnych usterek, a także docelowej metody ich naprawy.

Awaria na trasie SST wystąpiła w listopadzie ubiegłego roku. Doszło wtedy do pęknięcia na spawie łączącym dwie szyny i w konsekwencji do rozwarstwienia szyny. W wyniku tego zdarzenia, dokonano wymiany uszkodzonego fragmentu torowiska, oraz przeprowadzono kontrolę wszystkich 951 spawów na trasie SST (od Basenu Górniczego do Pętli Turkusowa), która wykazała konieczność poprawy 3% spawów na całym odcinku torowiska. Naprawy zostały zakończone w styczniu br. i od tego momentu nie stwierdzono dalszych uszkodzeń torowiska.

Niezależnie od podjętych działań naprawczych, zlecona została ekspertyza uszkodzonego fragmentu torowiska, która wykazała że potencjalną przyczyną awarii były mikropęknięcia po granicach ziarn oraz niewielkie pęcherze gazowe. Ekspertyza została sporządzona przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach na zlecenie Wykonawcy.

Koszty za wszystkie prace związane z naprawą, jak również przeprowadzaniem kontroli i badań w ramach obowiązującej gwarancji ponosi wykonawca.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin