Wybrano wykonawcę ważnej części węzła Kijewo

Dokończeniem budowy jezdni wjazdowej do centrum Szczecina na węźle Kijewo zajmie się firma Strabag, która była jedynym oferentem w przetargu ogłoszonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Firma Strabag swoje usługi wyceniła na 32,07 mln zł. W ofercie zobowiązała się też do skrócenia terminu realizacji inwestycji do pięciu miesięcy. Teraz dokumenty przetargowe skontroluje Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Jeśli nie stwierdzi żadnych uchybień, to GDDKiA będzie mogła podpisać umowę z wykonawcą.

Węzeł Kijewo będzie realizowany etapami przez różne firmy, gdyż poprzedni wykonawca, którym był Energopol Szczecin, przerwał prace po wykonaniu niespełna 20 procent robót. GDDKiA podzieliła zadanie na trzy części. Na początku kwietnia br. wybrano firmę, która dokończy budowę wiaduktu, a wyłoniony dziś wykonawca zajmie się dokończeniem budowy jezdni DK10 w stronę Szczecina oraz łącznic węzła dla relacji Stargard-Świnoujście i Świnoujście-Szczecin.

Zrealizowanie tych dwóch zadań powinno umożliwić do końca tego roku przełożenie ruchu na nowo wykonaną jezdnię i wiadukt, który będzie szerszy niż stary wiadukt, po którym obecnie odbywa się ruch – informuje Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału GDDKiA. – Pozostały zakres przebudowy węzła – nowy wiadukt dla jezdni w stronę Stargardu wraz z jezdnią DK10, pozostałymi łącznicami i przebudową jezdni autostrady A6 będzie obejmował kolejny przetarg, który jest obecnie przygotowywany.

Przebudowa całego węzła drogowego Szczecin Kijewo ma się zakończyć do końca 2021 roku.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl