Utrudnienia w Podjuchach w związku z budową węzła przesiadkowego

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie poinformował, że od najbliższego poniedziałku kierowcy muszą liczyć się z kolejnymi utrudnieniami w rejonie budowanego węzła przesiadkowego w Podjuchach. Nowa organizacja ruchu będzie obowiązywać tylko przez kilka dni.   

W ramach inwestycji do końca roku w Podjuchach powstanie m.in. pętla autobusowa, jezdnie, chodniki, oświetlenie oraz 160 miejsc do parkowania w systemie Park&Ride. Nowa pętla autobusowa z czterema peronami będzie zlokalizowana między peronami stacji kolejowej a ul. Metalową, co umożliwi wygodną przesiadkę do pociągów Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Wykonawca zakończył już prace przygotowawcze i rozbiórkowe, a obecnie zajmuje się robotami ziemnymi.

Nie ma już wiaty, magazynu z blachy oraz budynku składu opału. Częściowo rozebrano plac betonowy oraz ogrodzenie – informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM w Szczecinie. – Wykonawca wybudował częściowo kanalizację deszczową, co będzie kontynuowane w najbliższych tygodniach. Rozpocznie się także wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz oświetlenia.

węzeł przesiadkowy Podjuchy organizacja ruchu lipiec 2020
Fot. ZDiTM w Szczecinie

Zmiany w organizacji ruchu

Rozpoczęcie kolejnego etapu prac będzie wiązało się ze zmianami w organizacji ruchu w rejonie inwestycji. W najbliższym czasie planowane jest wprowadzenie ruchu wahadłowego z tymczasową sygnalizacją uliczną na ul. Metalowej:

 • w dniach 27-29 lipca teren budowy zostanie wygrodzony zaporami drogowymi. Roboty na ulicy Metalowej będą prowadzone po stronie wschodniej (wyłączony fragment jezdni w kierunku Szczecina). Jezdnia na odcinku o długości 35 m zostanie zwężona do 3 m. Ruch drogowy będzie odbywał się wahadłowo. Na odcinku objętym robotami ustawione zostaną tymczasowe sygnalizatory uliczne, a ruch pieszy zostanie przeniesiony na wschodnią stronę ul. Metalowej
 • w dniach 29-31 lipca teren budowy zostanie wygrodzony zaporami drogowymi. Roboty na ulicy Metalowej będą realizowane po stronie zachodniej (wyłączony fragment jezdni w kierunku Gryfina). Jezdnia na odcinku o długości 35 m zostanie zwężona do 3 m. Ruch drogowy będzie prowadzony wahadłowo. Na odcinku objętym robotami ustawione zostaną tymczasowe sygnalizatory uliczne, a ruch pieszy będzie skierowany na wschodnią stronę ul. Metalowej
 • od 1 sierpnia ma nastąpić powrót do pierwszego etapu organizacji ruchu, który obejmuje obszar przyszłej pętli autobusowej oraz parkingu P&R. W tym etapie jezdnia zostanie zwężona do 7 m (ruch będzie odbywał się dwukierunkowo po dwóch pasach ruchu o szerokości 3,5 m). Istniejące przejście dla pieszych zostanie przeniesione 20 m dalej w kierunku ul. Granitowej. Przeniesiony zostanie również istniejący przystanek autobusowy (za skrzyżowanie z ul. Walczaka). Ruch pieszy w sąsiedztwie robót zostanie skierowany na chodnik po wschodniej stronie ul. Metalowej

Co powstanie w ramach inwestycji?

Budowa węzła przesiadkowego przy stacji Podjuchy jest elementem projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, związanego z budową Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, która stanowić będzie oś transportu publicznego w obszarze funkcjonalnym miasta Szczecin. Węzły przesiadkowe realizowane w ramach projektu mają poprawić skomunikowanie pomiędzy poszczególnymi środkami transportu oraz przyczynić się do wzrostu zainteresowania transportem publicznym.

Zakres prac obejmuje m.in.:

 • budowę pętli autobusowej wraz z zagospodarowaniem terenu,
 • budowę parkingów dla samochodów osobowych typu Park&Ride,
 • budowę parkingu Bike&Ride,
 • budowę wiat przystankowych,
 • wykonanie elementów Systemu Informacji Pasażerskiej,
 • rozbiórkę istniejących obiektów i nawierzchni,
 • budowę zaplecza socjalno-kasowego,
 • budowę systemu zliczania pojazdów na parkingu,
 • budowę/przebudowę chodników,
 • budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego,
 • budowę/przebudowę odwodnienia projektowanych nawierzchni,
 • przebudowę kolidującego uzbrojenia,
 • budowę zjazdów,
 • wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Warta 11,6 mln zł inwestycja ma być gotowa pod koniec tego roku. Wykonawcą prac jest firma Musing Bud.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl