Coraz więcej rysi w bierzwnickich lasach [wideo]

W ostatnich dniach na terenie Nadleśnictwa Bierzwnik dwukrotnie zaobserwowano rysie. Prawdopodobnie były to dwa różne osobniki, bo znajdowały się na stanowiskach oddalonych od siebie o kilkanaście kilometrów.

Z tym największym dziko żyjącym kotem w Polsce leśnicy spotkali się już kilka miesięcy temu przy zachodniej granicy bierzwnickich lasów. Najprawdopodobniej był to dorodny samiec o imieniu Zenek. W maju rysie widziano także w Nadleśnictwie Dobrzany.

W ramach projektu „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski” prowadzonego przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu stworzono kilka zagród aklimatyzacyjnych w okolicach Mirosławca i Ińska. Dzięki takim miejscom młode osobniki urodzone w niewoli mogą przystosować się do życia na wolności. Przyrodnicy mają nadzieję, że w ten sposób uda się odtworzyć rozmnażającą się populację rysia nizinnego w Polsce północno-zachodniej. Dotychczas w ramach projektu uwolniono 42 osobniki.

Wszystkie uwalniane z zagród rysie noszą obroże telemetryczne z GPS, które pozwalają śledzić ich samodzielne kroki w naturze. Zenek właśnie taką obrożę posiadał, co umożliwiło jego identyfikację – mówi Piotr Skwarna z Nadleśnictwa Bierzwnik. – Dodatkowo udało się ustalić, że osobnik ten został wypuszczony na wolność 4 miesiące temu, a na terenie naszego nadleśnictwa przebywał już w czerwcu.

Ryś eurazjatycki (Lynx lynx) to największy drapieżnik z rodziny kotowatych występujący w Polsce. W ciągu dnia odpoczywa w kryjówce, a nocą poluje. Preferuje lasy z dużą ilością powalonych drzew. Rysie to zwierzęta terytorialne. Zasięg terytorium samca to około 350 km2, ale mogą się w nim zawierać granice terytoriów kilku samic. Samce wiodą samotniczy tryb życia, samicom często towarzyszą ich młode.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl