Przypominamy! 23 stycznia zamknięcie kolejnych ulic w ramach torowej rewolucji

Przypominamy – w związku z przebudową torowiska na Niebuszewie, od 23 stycznia będą obowiązywać nowe zasady organizacji ruchu drogowego oraz w kursowaniu komunikacji miejskiej.

W ramach kolejnego etapu robót prace prowadzone będą w dalszym ciągu na ulicy Kołłątaja na odcinku od ronda Giedroycia do Ronda Sybiraków oraz wzdłuż ulicy Asnyka na odcinku od ronda Sybiraków do ul. Boguchwały. Dodatkowo wyłączony z ruchu zostanie pozostały odcinek ulicy Asnyka do Dworca Niebuszewo, ulica Orzeszkowej na odcinku od ul. Kołłątaja do Asnyka oraz ulica Boguchwały. Prace odbywać się będą przy całkowitym zamknięciu ruchu w ciągu tych ulic. Rozpoczną się także prace na torowisku wzdłuż ulicy Matejki na odcinku od ulicy Piłsudskiego do placu Żołnierza Polskiego. Roboty obejmą także jezdnię zachodnią (w kierunku do placu Żołnierza Polskiego).

Nadal obowiązują zmiany wprowadzone 9 stycznia 2021 roku.

W ramach kolejnego etapu, rozpoczną się prace na torowisku wzdłuż ulicy Matejki na odcinku od ulicy Piłsudskiego do placu Żołnierza Polskiego. Roboty obejmą także jezdnię zachodnią (w kierunku do placu Żołnierza Polskiego).

W ramach tego etapu prac wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu oraz zmienią się zasady kursowania linii autobusowych i tramwajowych.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl