Przebudowa ulicy łączącej Szczecin z Policami zbliża się do końca [zdjęcia]

Roboty budowlane na ulicy Przęsocińskiej na trasie Szczecin-Police są już mocno zaawansowane. Zgodnie z harmonogramem inwestycja ma być gotowa do końca maja br.  

Aktualnie prowadzone są roboty związane z wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego, zatoki autobusowej oraz wyspy spowalniającej na odcinku od skrzyżowania z ul. Ofiar Stutthofu w stronę Szczecina – informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy Miasta Szczecin ds. inwestycji. – W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się rozbiórki końcowego odcinka o długości ok. 250 mb od ul. Ofiar Stutthofu w stronę Polic.

O inwestycji

Przebudowa ul. Przęsocińskiej będącej w zarządzie miasta Szczecin została przekazana do realizacji Powiatowi Polickiemu. Prace obejmują m.in. przebudowę jezdni, budowę ciągu pieszo-rowerowego, chodników, kanalizacji deszczowej, zjazdów, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, a także modernizację zatok autobusowych.

Koszt remontu ponad 4 km drogi powiatowej Szczecin-Police przez miejscowość Przęsocin to blisko 21 mln zł (w tym 7 mln zł unijnego wsparcia z Urzędu Marszałkowskiego).

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl