Szczecin powołał zespół ekspercki do spraw kryzysu

Zespół ekspertów ma przygotować plan działań, które pomogą Szczecinowi zminimalizować skutki kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa. W jego skład wejdą cenieni ekonomiści, praktycy, przedsiębiorcy i naukowcy.

„Celem zespołu będzie stworzenie planu w przynajmniej dwuletnim horyzoncie czasowym, przedstawienie mapy działań, która umożliwi innym podmiotom planowanie działalności w zakresie związanym z inicjatywami miasta, a także uwzględnienie obecnej sytuacji i jej skutków w długoterminowym programowaniu rozwoju miasta” – czytamy w komunikacie Centrum Informacji Miasta.

Plan wyjścia z kryzysu i powrotu do zrównoważonego rozwoju miasta ma pomóc wypracować zespół ekspertów w składzie:

– prof. dr hab. Aneta Zelek, Rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu,
– dr hab. Magdalena Zioło – prof. Uniwersytetu Szczecińskiego (Instytut Finansów, Katedra Finansów) oraz wiceprezes zarządu szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
– Katarzyna Opiekulska – Dyrektor Zarządzający LSJ HR Group,
– Kamil Pilarski – Przewodniczący Rady Gospodarczej, przedstawiciel ABSL,
– Jacek Wiśniewski –  Dyrektor Naczelny EuroAfrica Shipping Lines.

Koordynatorem prac zespołu będzie Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta Szczecina.

Obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa wymaga szerokich i zdecydowanych działań w różnych obszarach funkcjonowania miasta – mówi Daniel Wacinkiewicz. – Nasza praca w tej chwili odbywa się dwutorowo, z jednej strony cały czas realizujemy bieżące działania takie jak m.in. ulgi dla przedsiębiorców czy współpraca z NGOsami, z drugiej przygotowujemy szeroki plan dalszych prac. Chcemy by był to katalog skonsultowany, przedyskutowany i uzupełniony o sugestie i pomysły ekspertów zewnętrznych.

Plan tworzy ramy dla działań w wyznaczonych obszarach kluczowych: system zdrowotny, wymiana informacji, pomoc szczególnie dotkniętym branżom, restart działalności, oddech podatkowy i stały rozwój.

Pierwsze spotkanie zespołu odbędzie się jeszcze w tym tygodniu.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl