Prawie 1000 m2 chodników w Szczecinie będzie miało nową nawierzchnię

Nawierzchnia na szczecińskich chodnikach zostanie wymieniona w ramach zadania „Równe chodniki dla Szczecina etap 1”. 

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie poinformował, że w ramach inwestycji wymieniona zostanie nawierzchnia na ok. 960 m2 ciągów pieszych, a także ustawione zostaną słupki ograniczające wjazd samochodom na chodnik, kosze na śmieci i stojaki rowerowe.

Komfort pieszych poprawi się na następujących ulicach:

  • ul. 3 Maja – odcinek pomiędzy ul. Owocową a pl. Batorego – strona wschodnia,
  • ul. Drzymały – odcinek pomiędzy ul. 3 Maja a ul. Korzeniowskiego – obie strony,
  • pl. Zawiszy Czarnego ulica po stronie północnej (dz. nr 33) – obie strony,
  • ul. Korzeniowskiego – odcinek pomiędzy ul. 3 Maja (Owocową) a pl. Batorego – obie strony,
  • ul. Owocowa – odcinek pomiędzy ul. 3 Maja a ul. Kaszubską – obie strony,
  • ul. Czarnieckiego – odcinek pomiędzy ul. Potulicką a ul. Owocową – obie strony,

Na oferty firm zainteresowanych wykonaniem zadania ZDiTM w Szczecinie czeka jeszcze tydzień.

Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał 120 dni na realizację inwestycji (licząc od dnia przekazania placu budowy).

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl