Obwodnica Barlinka już otwarta

Mieszkańcy Barlinka czekali na ten moment od dawna. Dziś została otwarta obwodnica, która odciąży ulice miasta. 

Uroczyste otwarcie nowej drogi odbyło się dziś w południe z udziałem marszałka województwa Olgierda Geblewicza.

Licznie przybyli na otwarcie nowej obwodnicy Barlinka mieszkańcy, udowodnili, że warto było zrealizować tę inwestycję. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w projekt – mówił marszałek Olgierd Geblewicz.

obwodnica Barlinka
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Drogą nr 151 przez miasto przejeżdżało średnio ponad 10 tys. samochodów w ciągu doby. Teraz to się zmieni, bo samochody będą korzystać z obwodnicy, która powstała z wykorzystaniem nieczynnej linii kolejowej. W ramach prac zmieniono również przebieg drogi wojewódzkiej nr 156. W planach jest też drugi etap inwestycji (trwają już prace projektowe), który zakłada połączenie nowej obwodnicy z DW nr 151 oraz budowę ronda na skrzyżowaniu z ulicą 31 Stycznia.

Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 23,6 mln zł (w tym 14,85 mln zł dofinansowania ze środków unijnych). Wykonawcą prac była firma Skanska SA.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl