Konflikt wokół zarobków kolejarzy POLREGIO został zażegnany

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił, że konflikt dotyczący podwyżek dla pracowników POLREGIO został skutecznie rozwiązany. Zarząd Spółki POLREGIO potwierdził, że podwyżki zostaną zrealizowane w ramach obowiązującego na ten rok limitu budżetowego. To dobra wiadomość dla pracowników kolei i mieszkańców regionu.

Od samego początku, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz, wyrażał zrozumienie dla oczekiwań pracowników i zachęcał do znalezienia środków na podwyżki w ramach oszczędności i przychodów ze sprzedaży biletów.

Zarząd Spółki POLREGIO zadeklarował, że środki na podwyżki zostaną pozyskane dzięki zwiększeniu przychodów ze sprzedaży biletów oraz redukcji innych kosztów. Taki kierunek działań był rekomendowany przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, który zaznaczał, że POLREGIO, jako pracodawca, ma odpowiednie narzędzia do zarządzania wynagrodzeniami swoich pracowników.

Marszałek Olgierd Geblewicz podkreślił również znaczenie stabilności w Spółce POLREGIO oraz konieczność prowadzenia długofalowej polityki płacowej i kadrowej przez Zarząd Spółki. To kluczowe elementy dla zachowania racjonalnego planowania wydatków na najważniejsze zadania publiczne oraz dla zapewnienia nieprzerywanego transportu kolejowego dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.

Wcześniejsze komunikaty Zarządu POLREGIO sugerowały brak pokrycia dla kolejnego wzrostu wynagrodzeń w ramach obecnej umowy, nawet uwzględniając wzrost przychodów z biletów.

Marszałek Olgierd Geblewicz wyraził zadowolenie z końcowego rozwiązania, podkreślając jednak konieczność dalszych poszukiwań rozwiązań, które zapewnią stabilność przewozów kolejowych w regionie na przyszłość. Wysoka jakość usług i niezawodność są kluczowe dla rozwoju tej dziedziny województwa, a inwestycje w nowoczesne pociągi nie mogą być marnowane z powodu niestabilności usług kolejowych.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl