Budowa Węzła Łękno: od środy zmiany w organizacji ruchu

W związku z budową Węzła Łękno, od  środy wystąpią pierwsze zmiany w organizacji ruchu. Zamknięty zostanie ciąg pieszo-rowerowy na ul. Fałata (od ul. Zaleskiego do ul. Bułgarskiej). Planowane jest także przeprogramowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i ul. Piotra Skargi.

Jak informuje Urząd Miasta Szczecin, zamknięcie ścieżki związane jest z wyburzeniem istniejącego wiaduktu kolejowego i budową nowego. Przewiduje się, że ścieżka nie będzie dostępna dla ruchu pieszego i rowerowego przez cały okres trwania inwestycji.

Sugerowane obejście dla pieszych i rowerzystów

Piesi idący przez Park Kasprowicza kierowani będą poprzez ul. Słowackiego, Park Kownasa, ul. Arkońską, ul. Bułgarską (do wyboru również ul. Serbska i Harcerzy) do ul. Fałata w rejon ul. Wincentego Pola. Drugą możliwą trasą jest przejście alejkami Parku Kasprowicza w rejon Teatru Letniego do ul. Słowackiego, dalej ul. Papieża Pawła VI, a następnie ul. Arkońską.

Z kolei rowerzyści jadący przez Park Kasprowicza kierowani będą poprzez ul. Słowackiego (jezdnia oznakowana jest znakami poziomymi P-27), Park Kownasa do ul. Arkońskiej (w skrzyżowanie ul. Cyfrowej, gdzie mamy przejazd rowerowy), ul. Bułgarską (do wyboru również ul. Serbska i Harcerzy) do ul. Fałata w rejon ul. Wincentego Pola. Możliwy jest także przejazd inną trasą – alejkami Parku Kasprowicza w rejon Teatru Letniego do ul. Słowackiego, dalej ul. Papieża Pawła VI, a następnie ul. Arkońską.

Zmiany w sygnalizacji świetlnej

Jutro w godzinach porannych planowane jest także wprowadzenie korekt w programie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego – Piotra Skargi. Zmiany polegać będą na wydłużeniu czasu wyświetlania sygnału zielonego na relacji do Centrum. Wprowadzenie zmian umożliwi przejazd w jednym cyklu świateł 6-8 pojazdów więcej, co daje około 350 pojazdów w ciągu godziny. Zmiany będą monitorowane i w zależności od potrzeb modyfikowane. Celem jest maksymalne usprawnienie ruchu w rejonie inwestycji.

Zmiany w organizacji ruchu w ciągu al. Wojska Polskiego, sukcesywnie będą się nasilać w najbliższym czasie. Urząd Miasta Szczecin apeluje do kierowców o zweryfikowanie tras dojazdu i jeśli to możliwe, omijanie skrzyżowania al. Wojska Polskiego z ul. Traugutta i z ul. Zaleskiego.

Autor: KR szczecin@infoludek.pl