Najlepszy Rolnik Pomorza Zachodniego

Pomorze Zachodnie

08:23

Ruszył konkurs organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego „Zachodniopomorski Rolnik Roku”.

Jest to pierwszy tego typu konkurs w województwie zachodniopomorskim, a jego
ideą jest wyłonienie i promowanie najlepszych rolników działających w regionie. Konkurs otwarty jest dla rolników indywidualnych, spółdzielni, fundacji czy stowarzyszeń prowadzących działalność na terenie Pomorza Zachodniego przez okres co najmniej dwóch lat.

Każdy z wygranych w jednej z sześciu konkursowych kategorii( produkcja roślinna,
zwierzęca, ekologiczna, działy specjalne produkcji rolniczej, pszczelarstwo i hodowla ryb) otrzyma nagrodę w wysokości 10 tys. zł.

Kandydatów do konkursu zgłaszać mogą burmistrzowie, wójtowie, zarządy powiatów właściwe dla lokalizacji gospodarstwa, Zachodniopomorska Izba Rolnicza w Szczecinie, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, rolnicze związki branżowe a także lokalne grupy działania z terenu działania województwa zachodniopomorskiego.

Pisemne zgłoszenia można przysyłać do 29 marca 2019 roku na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Źródło:WZP