100 milionów złotych na rozwój komunikacji na Pomorzu Zachodnim

15:12

Nowoczesne autobusy, nowe odcinki tras rowerowych, a nawet centra przesiadkowe czy system wypożyczania rowerów – tak zmieni się mobilność komunikacyjna w regionie. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyznał dofinansowanie dziewięciu transportowym przedsięwzięciom. Fundusze pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Inwestycje zachodniopomorskich samorządów i ich spółek warte są blisko 100 mln zł. Unijne wsparcie to około 73 mln zł. Obejmie ono działania 2.1 RPO WZ 2014-2020 związane z multimodalną mobilnością miejską i adaptacją łagodzącą zmiany klimatu. Nabór wniosków w konkursie trwał od 1 sierpnia do końca września 2016 roku. Dofinansowanie sięgnie od prawie 2 mln do ponad 27 mln zł.

Projekty, którym przyznaliśmy wsparcie łączy jedna ważna rzecz. Z efektów ich realizacji skorzystać będzie mógł każdy mieszkaniec województwa. Jeździmy przecież komunikacją autobusową, korzystamy z węzłów przesiadkowych, a coraz częściej przemieszczamy się także rowerami miejskimi – podkreśla marszałek województwa Olgierd Geblewicz. – Początkowo alokacja środków w naborze wynosiła ponad 63 mln zł. Zdając sobie jednak sprawę z wagi zaproponowanych inwestycji, udało nam się ją zwiększyć o kolejnych 10 mln zł, co sprawiło, że większość ze zgłoszonych w konkursie projektów otrzyma ostatecznie unijne wsparcie – dodaje.

Pomoc trafi do Szczecina, Szczecinka, Trzebiatowa czy Goleniowa. Wśród 9 projektów są głównie takie, które dotyczą zakupu nowoczesnego i ekologicznego taboru autobusowego. 16 pojazdów wzbogaci flotę transportową w Szczecinie, a 10 w Szczecinku. Beneficjenci postawili także na rozbudowę sieci dróg rowerowych i połączenie ich z istniejącą już infrastrukturą. Ścieżki z unijnym wsparciem powstaną
w Szczecinie przy ul. 26 Kwietnia i al. Piastów, w gminie Goleniów przy ul. Stargardzkiej oraz na odcinku z Lubczyny do GPP w Łozienicy, a także w gminie Trzebiatów, gdzie powstanie droga dla cyklistów z Nowielic do Trzebusza i Mrzeżyna.

Obecnie rozpocznie się procedura aktualizacyjna złożonej w konkursie przez beneficjentów dokumentacji. Po jej zakończeniu będzie można przystąpić do podpisywania umów.

Informacje o projektach i przyznanych kwotach można znaleźć TUTAJ.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego