Przy Lotnisku Dąbie powstanie „Park Dąbie – strefa przedsiębiorczości”

13:05

Miasto ogłosiło przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Park Dąbie – strefa przedsiębiorczości dla małych i średnich firm” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego. Termin nadsyłania ofert mija 27 marca br.

Zamówienie obejmuje:

  • opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg wewnętrznych i infrastruktury na terenie strefy „Park Dąbie”,
  • opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na skomunikowanie „Parku Dąbie” z zewnętrznym układem drogowym wraz doprowadzeniem niezbędnej infrastruktury do granic Parku,
  • opracowanie koncepcji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Struga z ul. Gryfińską wraz ze skomunikowaniem „Parku Dąbie” z zewnętrznym układem drogowym.

Na wykonanie koncepcji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Struga z ul. Gryfińską przyszły wykonawca będzie mieć 3 miesiące od dnia podpisania umowy. Dla pozostałych elementów zamówienia termin na opracowanie dokumentacji to 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Park Dąbie to inicjatywa miasta służąca tworzeniu warunków do rozwoju przedsiębiorczości oraz wsparcia biznesu lokalnego. Projekt realizowany będzie jako strefa przedsiębiorczości dla małych i średnich firm na 7,8 ha działce przy Lotnisku Dąbie. Dla inwestorów przygotowanych zostanie 20 działek inwestycyjnych, których powierzchnia wahać się będzie od 2 650 m2 do 4 930 m2.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin