Zakończenie prac przy przebudowie skrzyżowania Północnej i Wapiennej przeniesiono na lipiec

Trwa przebudowa skrzyżowania ulic Północnej i Wapiennej. Widoczny jest już zarys nowego mini ronda, ułożone są chodniki i krawężniki. W najbliższym czasie wykonawca przystąpi do prac związanych z układaniem warstwy ścieralnej nawierzchni.

W ramach przebudowy wykonano już kanalizację deszczową na odcinku od ul. Chłodnej do ul. Wapiennej, pod skrzyżowaniem wybudowano nowy przepust, którym płynie Warszewiec, usunięto także dużą ilość kolizji z infrastrukturą podziemną. Ułożone są chodniki, krawężniki. W ostatnim czasie prowadzono prace bitumiczne. Do zrealizowania pozostały prace wykończeniowe – ułożenie warstwy ścieralnej, dokończenie ścieżki rowerowej, montaż słupów oświetleniowych, wykonanie zieleni, montaż oznakowania i wykonanie malowania jezdni.

Przebudowa na skrzyżowaniu Północnej i Wapiennej koniec w lipcu
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Przebudowa na skrzyżowaniu Północnej i Wapiennej koniec w lipcu
Fot. Urząd Miasta Szczecin

W wyniku dodatkowych i nieplanowanych prac takich jak: liczne kolizje z infrastrukturą podziemną (konieczna była m.in. przebudowa zabetonowanego gazociągu); zwiększony zakres przebudowy przepustu ze względu na zły stan techniczny; konieczność wzmocnienia skarp, które powstały jako efekt realizacji inwestycji mieszkaniowych, już po zakończeniu prac projektowych – dokonano zmiany harmonogramu inwestycji. Zakończenie robót związanych z przebudową skrzyżowania przewidywane jest na lipiec br. 

Przebudowa na skrzyżowaniu Północnej i Wapiennej koniec w lipcu
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Przebudowa na skrzyżowaniu Północnej i Wapiennej koniec w lipcu
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Przebudowa na skrzyżowaniu Północnej i Wapiennej koniec w lipcu
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Kilka słów o inwestycji

W ramach I części inwestycji, przebudowane zostanie skrzyżowanie ulic Północnej i Wapiennej. Prace obejmą budowę nowej jezdni, chodników, przebudowę infrastruktury podziemnej i naziemnej (sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej), budowę oświetlenia ulicznego. Kontrakt na część I zadania – czyli przebudowę skrzyżowania – realizuje firma MUSING BUD Sp. z o. o.Sp. K. Koszt prac to ponad  4,5 mln zł brutto.

II część inwestycji, obejmuje budowę zbiornika retencyjnego na cieku Warszewiec oraz remont strumienia Warszewiec. Kontrakt na część II zadania – czyli budowę zbiornika retencyjnego – realizuje firma Usługi Transportowo Budowlane Bernard Baranowski. Koszt prac to 3,5 mln zł brutto.

Nadzór nad realizacją sprawuje Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin.

Autor: Infoludek.pl  szczecin@infoludek.pl