Ile będzie kosztowała budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina?

Poznaliśmy oferty cenowe w przetargu na opracowanie projektu budowlanego dla
Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6. Dla dwóch zadań przewidzianych w projekcie wpłynęło odpowiednio 5 i 8 ofert. Teraz oferty będą sprawdzane. 

Przetarg podzielony na dwa zadania

Zadanie pierwsze od Kołbaskowa do Polic – najniższą oferowaną w postępowaniu przetargowym cenę, 12,8 mln zł,  zaoferowała firma Mosty Katowice. Zadanie drugie od Polic do Goleniowa – dla tego etapu to firma SWECO zaoferowała najniższą kwotę – 17,9 mln zł. Obecnie trwa weryfikowania ofert.

Ogłoszenie przetargu w grudniu ubiegłego roku było możliwe dzięki przyznaniu przez Ministra Infrastruktury pod koniec listopada 2021 kwoty 411,2 mln złotych na prace przygotowawcze dla inwestycji obejmujące również uzyskanie decyzji ZRID i wypłatę odszkodowań za nieruchomości pod drogę.

Przetarg na dokumentację podzielony na dwie części

Przetarg na opracowanie dokumentacji składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy odcinków Kołbaskowo-Dołuje i Dołuje-Police, których łączna długość to 25,5 km.
Druga część odcinka: Police-Goleniów ma długość 23,41 km i zawiera planowany tunel pod Odrą o długości 5 km. Na wykonanie projektu budowlanego przewidziano dla części pierwszej 13 miesięcy, natomiast dla części drugiej (odcinek z tunelem) – 15 miesięcy.

Drugi tunel na Pomorzu Zachodnim

Zachodnia Obwodnica Szczecina (ZOS) będzie miała długość około 48,6 km. Ominie aglomerację szczecińską od zachodu i północy, a także przejdzie pod Odrą tunelem na wysokości Polic. Z uwagi na sąsiedztwo instalacji przemysłowych Zakładów Chemicznych w Policach konieczne było wydłużenie tunelu z 3,5 km do 5 km. Będzie to najdłuższy tego typu obiekt w Polsce i drugi, obok budowanego tunelu pod Świną, na Pomorzu Zachodnim.

Zachodnie obejście odciąży Szczecin

Nowa trasa będzie alternatywą dla obecnego szlaku S3/A6 omijającego Szczecin od południa oraz wschodu i razem z nim utworzy ring wokół miasta. Droga znacząco poprawi skomunikowanie całej aglomeracji szczecińskiej z siecią dróg ekspresowych i autostrad na terenie woj. zachodniopomorskiego. Szczególne znaczenie będzie miała dla położonych na północ od Szczecina Polic.

fot. GDDKiA
fot. GDDKiA
fot. GDDKiA

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl