Windar renovables planuje produkcję wież turbinowych w Szczecinie

31 lipca br., Prezydent Miasta Szczecin wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu do produkcji elementów do farm wiatrowych na fragmencie działki nr 4/12 na wyspie Ostrów Grabowski”. Wcześniej Prezydent Miasta Świnoujście odmówił wydania takowej odnośnie budowy fabryki w Świnoujściu.

W wydanej przez Prezydenta Miasta Szczecin decyzji możemy przeczytać, że:

(…) brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w związku z realizacją przez WINDAR POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu do produkcji elementów do farm wiatrowych na fragmencie działki nr 4/12 na wyspie Ostrów Grabowski”, zlokalizowanego na fragmencie działki nr 4/12 obręb 1084 i jednocześnie określam warunki realizacji i eksploatacji.

Podstawą do wydania decyzji był wynik wszczętego w tej sprawie postępowania, zgodnie z którym zainteresowane podmioty odniosły się do planowanej inwestycji i jej ewentualnych oddziaływań na środowisko:

W odniesieniu do stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP oraz stanowiska Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, tut. organ odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko badając sprawę i odnosząc się do uwarunkowań wynikających z art. 63 ust. 1 ustawy ooś.

O firmie Windar 

Windar to hiszpańska firma, lider w produkcji wież do turbin wiatrowych (onshore i offshore).  Oprócz  6 fabryk, którymi hiszpańska firma zarządza w Hiszpanii od momentu jej założenia w 2007 roku, posiada już inne fabryki wież w innych krajach: Indie (2011), Brazylia (2013), Meksyk (2016), Rosja (2018).

Pierwotnie polska fabryka miała powstać w Świnoujściu. Jednak prezydent miasta odmówił wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ) dla fabryki. Za główną przyczynę odmowy wskazano niezgodność lokalizacji fabryki z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Kilka słów o inwestycji w Szczecinie

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na części działki nr 4/12 obręb 1084 i polegać będzie na budowie fabryki, w której produkowane będą elementy elektrowni wiatrowych, a dokładniej wieże wiatrowe, na terenie wyspy Ostrów Grabowski. Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmie budowę budynku przeznaczonego do produkcji wież wiatrowych, w którym znajdą się cztery linie produkcyjne. Wraz z budynkiem produkcyjnym realizowany będzie budynek pomocniczy, przeznaczony do montażu wewnętrznych elementów, a także wybudowane zostaną place składowe, drogi dojazdowe oraz sto miejsc parkingowych.

Powierzchnia części działki nr 4/12 obręb 1084 przeznaczona na planowaną inwestycję wynosi około 17,94 ha, natomiast powierzchnia budynków wyniesie około 5,64 ha, powierzchnia placów składowych około 3,22 ha, a powierzchnia parkingów około 0,35 ha. Pozostały obszar działki, na którym znajdą się m.in. drogi wewnętrzne wyniesie 8,73 ha.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 80 milionów euro, planowana produkcja to 100 wież rocznie. Rozpoczęcie produkcji zaplanowane jest na początek 2024r. Docelowo powstanie 450 miejsc pracy, gdy fabryka będzie już w pełni funkcjonować.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl