Trwa przebudowa mostu nad Regalicą

Jedną z największych inwestycji infrastrukturalnych na Pomorzu Zachodnim jest obecnie most nad Rogalicą. Program rewitalizacji przeprowadzają Wody Polskie. Projekt opłacony jest w ramach Programu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. 

Rewitalizacja Mostu nad Regalicą to jedno z ważniejszych zadań, które jest realizowane przez Wody Polskie. Dzięki temu wąskie gardło utrudniające żeglowanie i akcje bezpieczeństwa, wykonywane przez mieszkańców przez powodzią, zostanie zlikwidowane. Proces lodołamania również będzie mógł być zimą przeprowadzany bez żadnych komplikacji.

Zakres prac

Dyrektor Wód Polskich w Szczecinie Marek Duklanowski wraz z dyrektorem kontraktu Sławomirem Krekorą i kierownikiem rejonu Łukaszem Janowskim . przekazali informacje o tym jak postępują prace i jak w następnych miesiącach będzie zmieniało się otoczenie wokół mostu.

Zakres robót obejmuje budowę przeprawy w nowym śladzie, w sąsiedztwie obecnego mostu. Przeprawa będzie się składać z dwóch stalowych, trójprzęsłowych konstrukcji kratownicowych, dla każdego z torów z osobna, posadowionych na wspólnych przyczółkach i filarach. Konstrukcja mostu zostanie wyniesiona 6,2 m powyżej poziomu wysokiej wody. Stary obiekt zostanie niemal w całości rozebrany, zachowane będzie jedynie wpisane do rejestru zabytków zwodzone przęsło wraz z bezpośrednim otoczeniem.

Co zostało wykonane?

Generalny wykonawca inwestycji informuje o wykonaniu podpór nurtowych i przyczółku, zabudowaniu 68 pali wielkośrednicowych o średnicy 150 cm i długości 1,3 km. Na ich wypełnienie zużyto około 2 700 m3 betonu​. Powstały też ścianki szczelne o łącznej powierzchni około 2 700 m2​.

Zostały przywrócone do życia nieczynne rozjazdy i tory, wybudowano 2 perony tymczasowe oraz infrastrukturę techniczną. Przebudowano też 17 kolizji z istniejącymi uzbrojeniami terenu. Trwa wznoszenie nowej nastawni i oczyszczenie terenu z drzew, niewybuchów i karpin.

Dzięki nowemu mostowi na Regalicy wyeliminowane zostaną kolizje ruchu pociągów z ruchem taboru pływającego na drodze wodnej śródlądowej, międzynarodowej. Przepustowość linii kolejowej nr 273 i przeciwpowodziowe bezpieczeństwo ulegną zwiększeniu.

Nowy most posłuży żegludze śródlądowej i połączeniu mostu z linią kolejową.

Fot. Wody Polskie

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl