Trasa rowerowa nad jeziorem Dąbie poszukuje wykonawcy.

Jedna z najpiękniejszych tras na Pomorzu Zachodnim, a zarazem jedna z najtrudniejszych rowerowych inwestycji jest coraz bliżej szczęśliwego finału. Szlak rowerowy Szczecin Dąbie – Lubczyna – Świnoujście zostanie dokończony.  19 stycznia 2021 r. ma nastąpić rozstrzygnięcie przetargu na dokończenie odcinka, którym pojedziemy wzdłuż rzeki Chełszczącej i jeziora Dąbie.

Odcinek z Dąbia do Lubczyny będzie efektowną częścią prawie trzystukilometrowej transgranicznej pętli wokół Zalewu Szczecińskiego. Mam nadzieję, że za dwa lata spotkamy się w tej urokliwej okolicy, na rowerach – zapowiada marszałek Olgierd Geblewicz.

Znaczenie planowanego odcinka rowerowego

Szlak wzdłuż brzegów jeziora Dąbie jest częścią Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego, a dokładniej – odcinkiem trasy Blue Velo, która prowadzi ze Świnoujścia na południe województwa zachodniopomorskiego, wzdłuż Zalewu Szczecińskiego, jeziora Dąbie i rzeki Odry. Znad Bałtyku dojedzie się nią do Wolina i Stepnicy, a dalej do Szczecina, Gryfina, Trzcińska-Zdroju.

Jak będzie wyglądał szlak wzdłuż Chełszczącej i jeziora Dąbie?

trasa z Lubczyna, część Blue Velo
Szlak rowerowy w okolicach Lubczyna, fot. trasyrowerowe.wzp.pl

Trasa ma prowadzić wałem przeciwpowodziowym. Część szlaku jest gotowa, oznakowana (ok. 14 km), ale nie została formalnie oddana do użytku. Niektóre odcinki wymagają wzmocnienia konstrukcji drogi i uzupełnienia nawierzchni.  Do wybudowania pozostało około 8 kilometrów.

Szlak rowerowy ma mieć 2,5 m szerokości na koronie wału i nawierzchnię z kruszywa mineralnego, podbudowaną geokratą. Co ważne – nawierzchnia będzie zamiałowana drobnym kruszywem (miałem), dzięki czemu zwiększy się komfort jazdy.

Czego może się spodziewać wykonawca?

Specyfika projektu powoduje, że zainteresowany wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić między innymi:

  • roboty przygotowawcze i odwodnieniowe,
  • roboty rozbiórkowe,
  • prace ziemne,
  • wykonanie umocnienia,
  • roboty drogowe,
  • montaże,
  • wykończenie
  • inwentaryzację geodezyjno-budowlaną obiektów.

Należy uwzględnić także fakt, że na trasie przewidziano zamontowanie licznika rowerowego opartego na technologii pętli indukcyjnej. Istotnym warunkiem zamówienia jest również zaprojektowanie takiej konstrukcji szlaku, by był on łatwo dostępny dla kosiarek. Wały przeciwpowodziowe są regularnie wykaszane sprzętem mechanicznym.

Dopuszczalne są miejscowe zwężenia czy inne technologie wykonania szlaku rowerowego, jednak nie mogą negatywnie wpływać na strukturę i budowę wału przeciwpowodziowego.

Szczegóły przetargu na budowę trasy rowerowej

Ogłoszenie o przetargu na „Kontynuację zadania inwestycyjnego pn. Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie” zostało opublikowane 22 grudnia br. Otwarcie ofert zaplanowano 19 stycznia 2021 r. Wykonawca będzie miał dwa lata na zrealizowanie zadania, które obejmuje ponad 22 km trasy rowerowej wzdłuż jeziora Dąbie, głównie po wałach przeciwpowodziowych.

Kto może ubiegać się o realizację inwestycji?

Do przetargu mogą stanąć podmioty posiadające doświadczenie w budowie infrastruktury rowerowej – przez ostatnich pięć lat (lub od początku działalności) zrealizowały co najmniej dwa projekty dróg dla rowerzystów o długości min.  5 kilometrów. Kwotę wadium ustalono na 76 tys. zł. Przy ocenie ofert największą wagę będzie miała cena (60 proc.). Drugim kryterium jest okres gwarancji.

Dlaczego  pierwotny projekt wymaga kontynuacji?

Inwestycji nie została ukończona w zakładanym trybie ze względu na zejście z placu budowy poprzedniego wykonawcy – Energopolu Szczecin. Dodatkowo, na odcinku ok. 2 kilometrów stwierdzono osiadanie wału. Żeby rozwiązać problemy techniczne, konieczne było wykonanie projektu uzupełniającego oraz uzyskanie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie jako użyczającym koronę wału.

W związku z problemami wykonawcy – Województwo Zachodniopomorskie odstąpiło od umowy w części niewykonanej i od października 2019 roku do połowy stycznia 2020 roku trwały czynności inwentaryzacyjne umożliwiające określenie zakresu wykonanych prac oraz ostateczne rozliczenie.

Więcej informacji o rowerowej infrastrukturze w Zachodniopomorskiem, realizowanych i planowanych inwestycjach na stronach: trasyrowerowe.wzp.pl oraz rowery.wzp.pl

Autor: Infoludek.pl  szczecin@infoludek.pl