Torowa rewolucja – ciągłe zmiany

Plac budowy zajmuje kilka kilometrów. To ogromne wyzwanie pod względem logistycznym. Najważniejsze prace w zakresie Torowej Rewolucji są prowadzone w takich miejscach, jak: Niebuszewo, Al. Wyzwolenia, Plac Rodła i ul. Kolumba. W ostatnim czasie postęp prac został zahamowany przez wichury, intensywne deszcze oraz pandemię koronawirusa. Zakres prac przy przebudowie torowiska jest gigantyczny, a same działania zróżnicowane.

Jak wyglądają prace na torowisku?

Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie, mówi, że: Są miejsca, gdzie trwają roboty rozbiórkowe oraz ziemne, wykonywanie infrastruktury podziemnej, korytowanie, wykonywanie podbudowy jezdni i chodników, prace brukarskie i te związane z montażem torowiska. Jednym słowem – pełen zakres.

Niekorzystne warunki pogodowe i sytuacja pandemiczna stanowiły duże utrudnienie dla wykonawcy. Jednak nadal nie rezygnuje z planów na najbliższy czas. Ilość pracy do wykonania jest duża. Poniżej przykładowe prace:

  • Prace rozbiórkowe – odc. Rondo Giedroycia – Plac Kilińskiego;
  • Wykonanie koryta drogowo – torowego oraz dolnej warstwy stabilizacji gruntu na odc. ul. Malczewskiego – Plac Rodła;
  • Ustawianie krawężników drogowych – ul. Piłsudskiego, prace brukarskie na peronie i przejściu dla pieszych – południowy wlot Placu Rodła oraz peron przy pl. Żołnierza Polskiego;
  • Ustawianie i spawanie szyn oraz wykonanie dolnej płyty torowej z betonu – odc. ul. Malczewskiego – Plac Witosa;
  • Montaż torowiska, oklejanie i spawanie szyn – ul. Boguchwały, ul. Asnyka;
  • Wykonanie koryta oraz podbudów drogowych – ul. Orzeszkowej przy budynku Dworca;
  • Prace brukarskie na Niebuszewie;
  • Rozbiórki podbudów i torowiska wzdłuż ulicy Kolumba;
  • Roboty związane z przebudową sieci gazowej w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie;
  • Roboty związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ulicy Smolańskiej.

Przebudowy torowisk w Szczecinie

W Szczecinie realizowane są w tym samym czasie dwa bardzo duże zadania dotyczące przebudowy torowisk.

Umowa na „Przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną od pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo oraz w ciągu pl. Żołnierza Polskiego — ul. Matejki — ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła)” to blisko 8 km tp w raz z infrastrukturą towarzyszącą za 174 429 663,24 zł. 

Przebudowa torowiska z trakcją w ul.: Nabrzeże Wieleckie, Nowa, Dworcowa, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańska, al. Powstańców Wlkp. z rozbudową pętli Pomorzany w Szczecinie” to projekt w ramach którego w ciągu dwóch lat wyremontowanych zostanie ponad 12 kilometrów toru pojedynczego, infrastruktura sieciowa chodniki, jezdnie oraz przystanki. Kontrakt na realizację zadania wartego 262 milionów złotych podpisała firma ZUE.

Przebudowa torowiska
Fot. UM Szczecin
Przebudowa torowiska
Fot. UM Szczecin
Przebudowa torowiska
Fot. UM Szczecin
Przebudowa torowiska
Fot. UM Szczecin
Przebudowa torowiska
Fot. UM Szczecin
Przebudowa torowiska
Fot. UM Szczecin

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek