„Szczecińska Wenecja” – jeden z budynków zostanie odnowiony przez Wody Polskie.

Budynek przy ul. Kolumba 79/80 będzie siedzibą Wód Polskich. 24 maja Wody Polskie wyłoniły inżyniera kontraktu, wkrótce przetarg oraz wyłonienie generalnego wykonawcy Prace rewitalizacyjne mają na celu odnowienie obiektu i przygotowanie go do funkcji administracyjno-biurowej.

Wody Polskie ogłosiły przetarg nowa siedziba Szczecin 2020
Fot. Michał Kondrat/Flickr.com (CC BY-ND 2.0)

„Przebudowa budynku przy ul. Kolumba w Szczecinie na siedzibę PGW WP RZGW Szczecin”, to zadanie, które ma być realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Inżynier kontraktu będzie zarządzać, koordynować i prowadzić bieżący nadzór nad inwestycją. Będzie również odpowiedzialny za udział w przeglądach prac inwestycyjnych w okresie gwarancji. W przetargu złożono cztery oferty. Najkorzystniejsza okazała się oferta firmy Najda Consulting, która swoją pracę  wyceniła na 749 tysięcy złotych.

Teraz planowany jest przetarg oraz wyłonienie generalnego wykonawcy, którego zadaniem będzie wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i decyzji dla rozpoczęcia robót budowlanych jak również zrealizowanie robót. Jak potwierdzają Wody Polskie, Szczecińska Wenecja to miejsce o gigantycznym potencjale architektonicznym i turystycznym. Sam dyrektor Wód Polskich w Szczecinie ma nadzieję, że ta pionierska inwestycja znajdzie swoich naśladowców, by „Szczecińska Wenecja” już niedługo mogła być jednym z najpiękniejszych miejsc w mieście.

Nowa siedziba Wód Polskich może być gotowa w ostatnim kwartale 2023 roku. We wnętrzach planowane są nie tylko biura, ale również miejsca na warsztaty i szkolenia dla młodych ludzi zainteresowanych żeglugą śródlądową. Już teraz przygotowywany jest program edukacyjny, który realizowany w tym miejscu. Planowana jest również przestrzeń dla kół dyskusyjnych zajmujących się gospodarką morską oraz miejsce dla artystów zaangażowanych w kulturę marynistyczną

Więcej o inwestycji pisaliśmy TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl