Kolejne udogodnienia w mieście dla rowerzystów

Zmiany w organizacji ruchu na części ul. Monte Cassino są cały czas wprowadzane. Można już zobaczyć pas rowerowy na odcinku od ul. Wielkopolskiej do ul. Królowej Korony Polskiej.

Jednokierunkowy pas rowerowy ma półtora metra szerokości i biegnie prawą stroną jezdni, w kierunku ul. Piotra Skargi. Wyznaczono go poprzez zwężenie pasów ruchu do 3 metrów. Rozwiązanie to ma również wpłynąć na uspokojenie ruchu samochodowego w tym rejonie.

Zmieniły się również zasady parkowania na tym odcinku ulicy. Dotychczasowy postój pojazdów skośny został zastąpiony parkowaniem prostopadłym. Zmiana ta umożliwi wyznaczenie większej liczby miejsc postojowych i ułatwi wjazd na parking z obu kierunków dojazdowych. Przed każdym przejściem dla pieszych, na odcinku 10 metrów planuje się ustawienie słupków blokujących, zapewniających wzajemną widoczność pieszy – kierowca i zwiększających bezpieczeństwo.

W najbliższych miesiącach pas rowerowy pojawi się również na ulicy Wyspiańskiego, na odcinku od ul. Piotra Skargi do wjazdu do Parku Kasprowicza (przy tzw. psiej polanie), gdzie połączy się z drogą rowerową, biegnącą dalej ul. Wyspiańskiego.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl