Stary SDS przeszedł do historii. Pierwszy krok do SDS 2.0

Stary kompleks Szczecińskiego Domu Sportu na zawsze przeszedł do historii. Nie ma już śladu po hali sportowej i hali basenowej. Pierwszy krok do powstania nowego obiektu: SDS 2.0 

Kilkutygodniowy etap  robót rozbiórkowych Szczecińskiego Domu Sportu za nami. Trwa wywożenie z terenu budowy pozostałości po starej konstrukcji budynku. Przed wykonawcą kolejne wyzwanie: prace projektowe oraz uzyskiwanie uzgodnień i decyzji niezbędnych do realizacji zaplanowanych prac budowlanych.

Najważniejszy z tych dokumentów już jest. Mowa o pozwoleniu na budowę. To oznacza, że już wkrótce rozpoczną się pierwsze prace związane z budową nowego obiektu – informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy Miasta Szczecin ds. inwestycji.

O inwestycji SDS 2.0

W ramach inwestycji powstanie nowy basen oraz   istniejącej większa hala sportowa. Zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym przewiduje się wzniesienie 30-metrowego basenu z lokalnym przegłębieniem, wraz z dodatkowymi udogodnieniami, takimi jak pomieszczenia dla ratowników, sanitariaty i magazyn. Hala sportowa zostanie dostosowana do współczesnych standardów licencyjnych, będzie wyższa i większa niż obecnie istniejąca. Ze względu na dużą kubaturę, będzie ona również przydatna do organizacji różnych wydarzeń, w tym koncertów. W skład nowej infrastruktury wejdą dwie sale bokserskie oraz zaplecze szatniowo-socjalne. Dodatkowo, obiekt będzie wyposażony w trybuny dla widowni. Mały basen z brodzikiem zostanie poddany przebudowie, a do nowej struktury zostaną włączone elementy pochodzące z istniejącego obiektu, takie jak część holu wejściowego i mozaiki. Cały kompleks zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo, w obiekcie zostanie zastosowana technologia mająca na celu ograniczenie kosztów eksploatacyjnych. Do budowy wykorzystane zostaną elementy spełniające aktualne normy w zakresie ograniczania utraty ciepła z budynku. Obiekt będzie nadto wyposażony w instalację fotowoltaiczną.

Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj.

Stary SDS
Fot. UM Szczecin
Stary SDS
Fot. UM Szczecin
Stary SDS
Fot. UM Szczecin
Stary SDS
Fot. UM Szczecin
Stary SDS
Fot. UM Szczecin
Stary SDS
Fot. UM Szczecin

Nadzór sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Generalnym Wykonawcą jest Budimex S.A. Koszt prac to blisko 109 mln zł brutto.

Inwestycja jest objęta dofinansowaniem w wysokości 65 mln zł, które pochodzą z Programu Inwestycji Strategicznych.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl