SDS 2.0 – przebudowa staje się faktem

Umowa na przebudowę Szczecińskiego Domu Sportu została podpisana. Za trzy lata ma powstać nowa hala sportowa oraz basen. Inwestycję za blisko 109 mln zł brutto, wykona firma Budimex S.A.

Podpisanie umowy

Umowę podpisano 9 maja 2023 roku w dawnej hali sportowej Szczecińskiego Domu Sportu. Przy tym wydarzeniu byli obecni Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin, Mariusz Hurylski Dyrektor Oddziału Północ Budimex S.A. oraz Radosław Tumielewicz Prezes Zarządu spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Plan inwestycji

W ramach inwestycji zostanie wybudowany nowy basen i większa hala sportowa. Zgodnie z przygotowanym Programem Funkcjonalno-Użytkowym wybudowany zostanie basen 30m, z lokalnym przegłębieniem a także m.in.: pomieszczenie ratowników, sanitariaty i magazyn. Hala sportowa zostanie dostosowana do współczesnych wymogów licencyjnych. Będzie trochę wyższa i większa niż dotychczas istniejąca. Dzięki dużej kubaturze, oprócz rozgrywek sportowych będzie można w niej organizować koncerty. W budynku znajdą się również dwie sale bokserskie, a także zaplecze szatniowo-socjalne. Obiekt zostanie wyposażony ponadto w trybuny dla widowni. Przebudowany będzie również mały basen z brodzikiem. W nową zabudowę wpasowane zostaną elementy po starym obiekcie. To część holu wejściowego i mozaiki. Cały kompleks będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W obiekcie zainstalowana będzie technologia mająca wpływ na ograniczenie kosztów użytkowania, która pozwoli odzyskać do 75% wód popłucznych. Wykonana zostanie instalacja odzysku ciepła z wód zrzucanych z technologii basenowej. Do budowy zastosowane będą elementy spełniające aktualne normy w zakresie ograniczania utraty ciepła z budynku. Obiekt będzie nadto wyposażony w instalację fotowoltaiczną.

Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nadzór sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Inwestycja jest objęta dofinansowaniem w wysokości 65 mln zł, które pochodzą z Programu Inwestycji Strategicznych.

SDS 2.0
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
SDS 2.0
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
SDS 2.0
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
SDS 2.0
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
SDS 2.0
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
SDS 2.0
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
SDS 2.0
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
SDS 2.0
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
SDS 2.0
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
SDS 2.0
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
SDS 2.0
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
SDS 2.0
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
SDS 2.0
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
SDS 2.0
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
SDS 2.0
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
SDS 2.0
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl