W przetargu na przebudowę SDS wyłoniono wykonawcę

W przetargu na „Przebudowę basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie” wybrano wykonawcę. Zgodnie ze złożoną ofertą koszt prac ma wynieść 108 837 773,00 zł brutto. Zanim dojdzie do podpisania umowy musi minąć czas na złożenie ewentualnych odwołań.

Zadanie zrealizuje firma BUDIMEX S.A. W ramach inwestycji powstanie nowy basen oraz większa hala sportowa. Zgodnie z przygotowanym Programem Funkcjonalno-Użytkowym wybudowany zostanie basen 30m, z lokalnym przegłębieniem, a także m.in.: pomieszczenie ratowników, sanitariaty i magazyn. Z kolei hala sportowa zostanie dostosowana do współczesnych wymogów licencyjnych, będzie zatem nieco wyższa i większa niż dotychczas istniejąca. Dzięki dużej kubaturze, oprócz rozgrywek sportowych będzie można w niej organizować wydarzenia w postaci koncertów.

W przetargu na przebudowę SDS wyłoniono wykonawcę
Źródło: Urząd Miasta Szczecin

W budynku znajdą się również dwie sale bokserskie, a także zaplecze szatniowo-socjalne. Obiekt zostanie wyposażony ponadto w trybuny dla widowni. Przebudowie ulegnie również mały basen z brodzikiem. W nową zabudowę wkomponowane zostaną elementy po starym obiekcie. To część holu wejściowego i mozaiki. Cały kompleks będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W przetargu na przebudowę SDS wyłoniono wykonawcę
Źródło: Urząd Miasta Szczecin

W obiekcie zainstalowana zostanie technologia mająca wpływ na ograniczenie kosztów użytkowania. Technologia wody basenowej pozwoli odzyskać do 75% wód popłucznych. Ponadto wykonana zostanie instalacja odzysku ciepła z wód zrzucanych z technologii basenowej. Do budowy wykorzystane zostaną elementy spełniające aktualne normy w zakresie ograniczania utraty ciepła z budynku. Obiekt będzie nadto wyposażony w instalację fotowoltaiczną.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin

Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Przyszły wykonawca będzie miał 36 miesięcy na zrealizowanie zadania. Nadzór będzie sprawować spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Inwestycja jest objęta dofinansowaniem w wysokości 65 mln zł, które pochodzą z Programu Inwestycji Strategicznych.

Zobacz także:

Więcej czasu na składanie ofert na budowę Szczecińskiego Domu Sportu

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl