Rok 2022 na zachodniopomorskich drogach krajowych

Koniec roku 2022 to 153,4 km dróg w realizacji o łącznej wartości 7 miliardów złotych. GDDKiA podsumowało miniony rok na zachodniopomorskich drogach krajowych.

Oddano do ruchu przebudowany węzeł drogowy Szczecin Kijewo, rozpoczęto budowę drogi ekspresowej S3 Świnoujście – Troszyn, obwodnic Gryfina i Szczecinka oraz odcinka DK11 do ronda Janiska w Kołobrzegu. To łącznie ponad 44 km nowych dróg. Był to również rok podpisywania umów na realizację inwestycji. Najważniejsze z nich, to dwie umowy dla S6 od Koszalina do Słupska o łącznej wartości 1,4 miliarda złotych. W efekcie tych działań na koniec roku mamy w realizacji 153,4 km dróg o łącznej wartości 7 miliardów złotych. Istotne były również umowy zawierane dla przygotowania inwestycji – dla Zachodniej Obwodnicy Szczecina i drogi ekspresowej S10 Stargard – Piła.

Źródło: GDDKiA

Węzeł Szczecin Kijewo przebudowany

W roku 2022 zakończono przebudowę węzła drogowego Szczecin Kijewo, łączącego autostradę A6 z drogą krajową nr 10. Pod koniec czerwca, jeszcze przed wakacjami, kierowcy mogli skorzystać ze wszystkich relacji i jezdni bez dodatkowych ograniczeń. Nastąpiło to na kilka tygodni przed kontraktowym terminem zakończenia prac. Kierowcy zyskali nowoczesny węzeł autostradowy z jezdniami zbiorczo-rozprowadzającymi wzdłuż autostrady. Tym samym zwiększyła się płynność ruchu i bezpieczeństwo użytkowników.

Źródło: GDDKiA

Inwestycja była realizowana etapami, ze względu na odstąpienie od umowy z pierwotnym wykonawcą (Energopol Szczecin) w 2019 roku. Przebudowa węzła Szczecin Kijewo wraz z przebudową A6 Kijewo-Rzęśnica była dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość inwestycji to ok. 216 mln zł, a dofinansowanie ze środków UE wyniosło ponad 129 mln zł.

Źródło: GDDKiA

Start robót na S3 do Świnoujścia

Trasa S3 między Świnoujściem i Troszynem o łącznej długości 33 km podzielna jest na dwa odcinki realizacyjne. Decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) zostały uzyskane 23 grudnia 2021 roku dla odcinka Dargobądz -Troszyn i 24 stycznia 2022 roku dla odcinka Świnoujście – Dargobądz. Wydanie decyzji ZRID umożliwiło wykonawcom rozpoczęcie (w styczniu br.) pierwszych w tym roku prac budowlanych (realizacja w formule Projektuj i buduj).

Ruszyły prace drogowe – wykonywanie nasypów i wykopów, wymiany podłoża i wzmocnienia. Oba odcinki realizacyjne obfitują w obiekty inżynierskie – łącznie to 17 wiaduktów, dwa mosty, trzy estakady i cztery górne przejścia (dla dużych zwierząt) o szerokości 50 metrów. Na najdłuższym obiekcie – moście w Wolinie przez cieśninę Dziwna – wykonano już część podpór na estakadach najazdowych, powstały platformy robocze dla podpór nurtowych. Postępują też roboty na estakadzie w rejonie Międzyzdrojów i na wiaduktach, którymi S3 przejdzie nad liniami kolejowymi w Świnoujściu. Zaawansowanie prac na obu odcinkach to około 25 proc. W przyszłym roku prace będą kontynuowane, tak aby w II kwartale 2024 r. zakończyć realizację inwestycji. 

Rok 2022 na zachodniopomorskich drogach krajowych
Źródło: GDDKiA

Budowa S11 Koszalin – Bobolice coraz bliżej finału

Przez cały 2022 rok trwały intensywne prace budowlane na 48 kilometrach drogi ekspresowej S11 od Koszalina do Bobolic. Ułożono łącznie 425 tysięcy ton mas bitumicznych, w szczycie prac (latem) roboty prowadziło 1200 pracowników przy użyciu 800 jednostek sprzętu. Kilka wiaduktów nad przyszłą S11 zostało już oddanych do ruchu.

Największe zaawansowanie prac jest na odcinku Koszalin – Zegrze Pomorskie, gdzie sięga 85 proc. Zaawansowanie na odcinku Zegrze Pomorskie – Kłanino przekroczyło już 80 proc., a na odcinku Kłanino – Bobolice wynosi około 70 proc. Prace mają się zakończyć w III kwartale przyszłego roku. Wówczas ominiemy wygodną drogą ekspresową sam Koszalin i Bobolice, ale też szereg miejscowości wzdłuż obecnej DK11.

Budowa drogi S11 Koszalin – Bobolice jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa o dofinansowanie została podpisana w listopadzie tego roku. Całkowita wartość inwestycji to ponad 1,7 mld zł, a dofinansowanie ze środków UE wynosi ponad 856 mln zł. 

Źródło: GDDKiA

Prace konstrukcyjne wewnątrz tunelu w Świnoujściu

W mijającym roku wykonano również kluczowe prace konstrukcyjne w tunelu w Świnoujściu. Samo drążenie zostało zakończone we wrześniu 2021 roku. Następnie należało jeszcze zdemontować maszynę TBM, aby mogły rozpocząć się prace konstrukcyjne we wnętrzu obiektu. Kluczowym elementem było również wykonanie mrożenia gruntu, tak aby wykonać wyjścia awaryjne poza obudowę tunelu. Prace te zakończyły się sukcesem i we wrześniu konstrukcja wyjść była gotowa. Natomiast w listopadzie zakończono ostatnie elementy konstrukcji wewnętrznych – płyty jezdnej i płyty sufitowej. Prowadzone były również roboty na dojazdach do tunelu i w komorach startowej i odbiorczej. Kontynuowane są prace wykończeniowe oraz związane z montażem instalacji i systemów wewnątrz obiektu i w budynkach technicznych. Około połowy przyszłego roku, po zakończeniu wszelkich odbiorów i testów, planowane jest uruchomienie tunelu.

GDDKiA jest inwestorem zastępczym dla tego zadania, inwestorem jest Miasto Świnoujście. Realizacja inwestycji jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość inwestycji to blisko 913 mln zł, a dofinansowanie ze środków UE wynosi blisko 776 mln zł. 

Rok 2022 na zachodniopomorskich drogach krajowych
Źródło: GDDKiA

Prace na DK13 pod Szczecinem, DK11 w Kołobrzegu i przy dokończeniu obwodnicy Koszalina i Sianowa

Budowa obwodnicy Przecławia i Warzymic o długości 4,2 km rozpoczęła się w połowie 2021 roku, ale większość prac na inwestycji zostało wykonanych już w roku 2022. Wykonana została konstrukcja dwóch wiaduktów oraz ułożono większość mas bitumicznych. Zaawansowanie robót wynosi obecnie 76 proc. Termin kontraktowy zakończenia inwestycji to marzec 2024 roku, ale obecne zaawansowanie prac pokazuje, że jeżeli nie będzie przeszkód związanych z warunkami atmosferycznymi, to do końca przyszłego roku obwodnica powinna zostać oddana do ruchu.

W sierpniu tego roku podpisano umowę na budowę odcinka DK11 rondo Janiska (im. Jerzego Patana) z węzłem Kołobrzeg Wschód na drodze ekspresowej S6. Na inwestycji zrealizowano już część prac związanych z budową kanalizacji i kluczową przebudową wodociągu. Prowadzone są również prace ziemne. Termin zakończenia robót to kwiecień 2024 roku. 

W roku 2022 były również prowadzane prace związane z dokończeniem obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu S6. Zakończono roboty fundamentowe na największym obiekcie na trasie – estakadzie na przecięciu drogi z linią kolejową Koszalin – Słupsk. Ruszyły roboty przy budowie węzła Sianów Zachód, umowa na jego realizację została podpisana w lutym tego roku.

Rok 2022 na zachodniopomorskich drogach krajowych
Źródło: GDDKiA

Obwodnice Gryfina i Szczecinka w budowie, pozostałe w przygotowaniu

W tym roku ruszyły dwa nowe place budów w regionie – obwodnica Gryfina w ciągu DK31 oraz obwodnica Szczecinka w ciągu DK20.

Pod koniec sierpnia uzyskano decyzję ZRID dla obwodnicy Gryfina o długości 5,6 km, następnie ruszyły wycinki, badania archeologiczne i pozostałe prace przygotowawcze. Obecnie wykonywane są już roboty ziemne. Drogą powinniśmy pojechać w IV kwartale 2024 roku. 

Decyzję ZRID dla obwodnicy Szczecinka o długości 4,3 km uzyskano pod koniec października tego roku. W listopadzie przekazano plac budowy wykonawcy. Ruszyły wycinki drzew oraz prace geodezyjne. Obecnie wykonywane są prace ziemne, w tym wymiana podłoża. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w II kwartale 2025 roku.  

W rozpisanym na lata 2020-2030 rządowym Programie budowy 100 obwodnic znajduje się dziewięć inwestycji w woj. zachodniopomorskim. Poza budowanymi obwodnicami Szczecinka i Gryfina pozostałe znajdują się na etapie przygotowania.

Dla obwodnicy Kołbaskowa w ciągu DK13 trwa obecnie uzyskiwanie decyzji ZRID. Dla obwodnic Wałcza. Rusinowa i Szwecji w ciągu DK22 uzyskano decyzje środowiskowe. Dla obwodnic Człopy na DK22 oraz Stargardu i Złocieńca na DK20 trwa uzyskiwanie decyzji środowiskowych. Dla tych inwestycji będą następnie wykonywane badania podłoża oraz przygotowywane elementy koncepcji programowych.

Rok 2022 na zachodniopomorskich drogach krajowych
Źródło: GDDKiA

Inwestycje w przygotowaniu – S6, S10 i S11

W roku 2022 zostały podpisane kluczowe umowy dla przygotowania drogi ekspresowej S10 i Zachodniej Obwodnicy Szczecina (ZOS) w ciągu S6.

W styczniu zostały zawarte umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi S10 od Stargardu do Szczecina. Łączna wartość umów na opracowanie koncepcji programowych wraz z badaniami podłoża dla 108 km drogi to 31 mln zł. Dokumentacja ta ma być zakończona i odebrana w przyszłym roku. Ponadto w grudniu uzyskano decyzję środowiskową dla odcinka S10 Szczecin Kijewo – Szczecin Zdunowo o długości ok. 4,4 km.

Pod koniec listopada zostały podpisane umowy na opracowanie projektów budowlanych dla ZOS. Łączna wartość tych umów to blisko 55 mln zł. Prace mają potrwać 13 miesięcy na odcinku drogowym i 15 miesięcy dla odcinka z tunelem pod Odrą o dł. 5 km. Z ZOS będzie się łączyła obwodnica Mierzyna na węźle drogowym Dołuje. W sierpniu podpisano umowę na realizację tej trasy.

28 listopada tego roku została wydana decyzja ZRID dla drogi S11 od Bobolic do Szczecinka. Przetarg na realizację tej trasy w planach na przyszły rok.

Zadania poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Mijający, 2022 rok był ważny również pod względem realizacji inwestycji z rządowego Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024. Zakończono realizację drogi rowerowej przy DK31 w Chojnie, chodnika w Dębogórze również przy DK31, ciągu pieszo-rowerowego Darłowo – Rusko przy DK37 oraz chodnika w Jabłonowie przy DK10. Powstały także ciągi pieszo-rowerowe wraz z wyspami spowalniającymi na DK20 w Czaplinku i Marcelinie. Podpisano również umowy na wykonanie 218 doświetleń przejść dla pieszych. Obecnie trwają kolejne przetargi na realizację doświetleń.

Zobacz także:

Podsumowanie roku: inwestycje drogowe i rowerowe w regionie

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl