Remont alei Jana Pawła II w Szczecinie. Na jakim etapie są prace?

Z każdym dniem zmienia się jedna z najbardziej reprezentacyjnych ulic w Szczecinie. Aleja Jana Pawła II przechodzi gruntowny remont, którego celem jest również zachowanie niezwykłego klimatu tej części miasta.

Przebudowa ulicy prowadzona jest równolegle w kilku miejscach. Jak mówi Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM:

Największe postępy widoczne są na odcinku pomiędzy placem Grunwaldzkim, a ulicą Mazurską, gdzie wykonano rozbiórki istniejącej nawierzchni jezdni i pasa rozdziału oraz wpusty uliczne wraz z włączeniami. Przebudowano także istniejącą sieć wodociągową w jezdni i pasie rozdziału. Gotowe jest korytowanie oraz stabilizacja pasa jezdni i rozdziału oraz krawężniki. Obecnie prowadzone są prace przy profilowaniu podbudowy niezwiązanej. Równolegle prowadzone są prace przy bezwykopowej renowacji przykanalików kanalizacji ogólnospławnej.

Prace rozbiórkowe przeprowadzone zostały także w pozostałych częściach alei, a kolejne etapy prac postępują tam zgodnie z założeniami.

remont alei Jana Pawła II Szczecin październik 2020
Fot. Materiały Urzędu Miasta Szczecin

Więcej o przebudowie alei Jana Pawła II

W ramach inwestycji zaplanowane jest wykonanie nowej konstrukcji jezdni z kostki kamiennej oraz ciągów pieszych z dużych płyt granitowych, a także asfaltowej ścieżki rowerowej. Skrzyżowania zostaną wykonane z kostki kamiennej, ale w kolorze kontrastującym do koloru kostki ułożonej na odcinkach pomiędzy skrzyżowaniami.

Parkowanie równoległe możliwe będzie po jednej stronie pasów postojowych. Specjalne słupki zabezpieczające pojawią się w miejscach narażonych na nieprzepisowe parkowanie pojazdów.

Ścieżka rowerowa pozostanie, jak dotychczas, w pasie rozdziału pomiędzy jezdniami. Po przebudowie pojawią się też stojaki rowerowe, ławki, nowe kosze na śmieci oraz nowe nasadzenia krzewów.

remont alei Jana Pawła II Szczecin październik 2020
Fot. Materiały Urzędu Miasta Szczecin

Przebudowa al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Felczaka do pl. Grunwaldzkiego obejmuje w szczególności:

– przebudowę jezdni,
– przebudowę chodników,
– przebudowę sygnalizacji świetlnej,
– przebudowę kolidującego uzbrojenia,
– wprowadzenie stałej organizacji ruchu,
– wykonanie elementów małej architektury i zieleni,
– przebudowę sieci wodociągowej,
– bezwykopową renowację przyłączy kanalizacyjnych.

Wykonawca — LIDER KONSORCJUM: Roverpol Sp. z o.o., PARTNER KORSORCJUM: Rover Infraestructuras S.A. na wykonie zadania ma 16 miesięcy. Termin umowny zakończenia inwestycji wartej 23 862 000,00 zł brutto przypada na drugą połowę października 2021 r.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl