PUM w Szczecinie ogłosił konkurs na zaprojektowanie nowej „wizytówki miasta”

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego. Warta blisko 600 mln zł inwestycja ma powstać w sąsiedztwie szpitala przy ul. Unii Lubelskiej i stać się wizytówką miasta. 

Jedna z najdroższych inwestycji w Szczecinie powstanie na terenie niedoszłego stadionu, który Niemcy chcieli wybudować w latach 30-tych XX wieku. Jej realizacja będzie możliwa dzięki ogromnej rządowej dotacji przyznanej PUM w czerwcu br.

Co powstanie w ramach inwestycji?

Przy szpitalu przy ul. Unii Lubelskiej powstanie Uniwersyteckie Centrum Onkologii, oddział Pediatrii i Żywienia oraz Ponadregionalne Centrum Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi, w którym  mają być przeprowadzane zabiegi, których dotychczas w Polsce nie wykonywano. Zaplanowano też modernizację oddziałów Onkologii i Hematologii Dziecięcej oraz rozbudowę zespołu poradni specjalistycznych.

W miejscu niedoszłego stadionu projekt przewiduje utworzenie Centrum Medycyny Translacyjnej, w którym prowadzone będą badania dotyczące chorób cywilizacyjnych (jednym z ich efektów ma być tworzenie nowych leków).

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny

Przedmiotem ogłoszonego wczoraj przez PUM w Szczecinie konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego (lub kompleksu budynków) o łącznej powierzchni użytkowej 55 tys. m2. Projekt musi też uwzględniać przebudowę obecnie istniejącego parkingu oraz budowę nowego.

„Zamawiający oczekuje nowoczesnej formy architektonicznej mogącej stać się wizytówką miasta, ale jednocześnie funkcjonalnego i energooszczędnego budynku (lub budynków) o niskich kosztach eksploatacji” – czytamy w ogłoszeniu o konkursie zamieszczonym przez PUM.

Sąd Konkursowy pod przewodnictwem prof. Stefana Jana Scholza z Berlina w ocenie prac będzie brał pod uwagę następujące kryteria: jakość rozwiązań przestrzennych, jakość rozwiązań architektonicznych i funkcjonalnych, ekonomiczność rozwiązań techniczno-funkcjonalnych, a także innowacyjność zastosowanych w obiekcie rozwiązań architektonicznych, przestrzennych, funkcjonalnych, technicznych i technologicznych.

Dla autora zwycięskiej koncepcji przewidziano nagrodę w wysokości 120 tys. zł brutto. Uczestnicy konkursu, którzy zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają odpowiednio 80 i 50 tys. zł. Sąd Konkursowy przyzna też jedno wyróżnienie w kwocie 20 tys. zł.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie zainteresowane podmioty muszą złożyć do 15 listopada br., a same prace konkursowe do 28 lutego 2020 roku.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl