Przebudowa DW 152 Świdwin – Starogard – plac budowy przekazany wykonawcy

Ponad 16-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 152 zyska nową jakość – będzie równiej, szerzej, bezpieczniej. Wartość inwestycji to 114,5 mln złotych. W piątek (21.10.22) w południe odbyło się przekazanie placu budowy wykonawcy.


Przebudowa DW 152 na zachód od Świdwina obejmie prawie 16,32 km. Prace rozpoczną się w miejscowości Starogard (gm. Resko) i właśnie tam odbyło się oficjalne przekazanie placu budowy i spotkanie z mediami.

Co zostanie wykonane w ramach przebudowy?

 Zakres robót obejmie m.in. rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, chodników, zatok autobusowych, wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych jezdni, wykonanie ulepszonego pobocza, zmianę przebiegu drogi w miejscach korekty łuków, a także budowę ciągów pieszych, a lokalnie pieszo-rowerowych.

Zmodernizowane zostaną też istniejące skrzyżowania i zjazdy, sieć kanalizacji deszczowej w miejscowościach, rowy przydrożne i przepusty. Pojawi się nowe oświetlenie uliczne, oznakowanie poziomie i pionowe oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto w Świdwinie zaplanowano budowę zbiornika retencyjno-rozsączającego.

Kiedy przebudowany odcinek będzie gotowy?

Umowa przewiduje 650 dni na realizację robót budowlanych. Ich koszty to ponad 89,4 mln zł. A wartość całej inwestycji sięga 114,5 mln zł. Wykonawcą prac jest firma Budimex.

Omawiana inwestycja to jedno z trzech zadań realizowanych przez ZZDW, które mają być współfinansowane z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Do 2024 roku DW 152 zyska wyższy standard na dwóch kilkunastokilometrowych odcinkach, ponieważ w sierpniu br. ruszyła przebudowa tej wojewódzkiej trasy również na wschód od Świdwina, w kierunku Połczyna Zdroju. Modernizacja 16,6 km drogi ma być współfinansowana z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniopomorskiego 2021-2027.

Droga wojewódzka nr 152 ma długość prawie 58 km. Przebiega przez powiaty gryficki, łobeski, świdwiński. W miejscowości Płoty łączy się z trasą S6, a wschodni kraniec sięga okolic Połczyna Zdroju i łączy się z DW 163.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl