Kolizja – kiedy wzywać policję?

Kolizja samochodów jest bardzo stresującym wydarzeniem dla kierowcy i pasażerów. Prowadzący samochód staje wówczas przed dylematem: wzywać policję, a może dojść do porozumienia z drugim kierowcą i spisać oświadczenie?

Kolizja – najłatwiej na prostej drodze

Najnowsze statystyki pokazują, że do największej liczby zdarzeń drogowych dochodzi podczas ładnej pogody na prostym odcinku drogi. Jeśli jesteśmy uczestnikami wypadku, a obydwie strony są zgodne, co do wersji zdarzeń – kolizję można zakończyć oświadczeniem, które jest wystarczające do wypłaty odszkodowania w ramach OC i AC. Pozwala to również uniknąć mandatu i często długiego czasu oczekiwania na przyjazd policji. To jednak scenariusz, który warto wykorzystać jedynie w przypadku niegroźnej stłuczki.

Poważny wypadek – co robić?

W sytuacjach, kiedy w wyniku kolizji są osoby poszkodowane (ranni, ofiary śmiertelne) lub zostały wezwane inne służby ratunkowe, np. karetka czy straż pożarna należy wezwać policję. Policjantów powinno się także wezwać w przypadku nietrzeźwości jednego z kierowców lub oddalenia się sprawcy z miejsca wypadku. Służby mogą być przydatne także wtedy, gdy sprawca nie posiada prawa jazdy, dokumentów lub ważnego OC, a także w momencie, w którym ruch został znacznie utrudniony lub zatamowany w wyniku kolizji, a kierowcy nie mogą dojść do porozumienia.

Kolizja – co zawrzeć w oświadczeniu?

Oświadczenie, które samodzielnie spiszą kierowcy jest wystarczającym dokumentem do tego, aby uzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela. Może być spisane na zwykłej kartce papieru, jednak musi zawierać odpowiednie informacje. Jakie? Przede wszystkim imiona i nazwiska kierowców, adresy zamieszkania, numery PESEL, a także dane dotyczące prawa jazdy, czyli numery oraz informacje nt. organu wydającego (kiedy i gdzie zostało wydane prawo jazdy). Oprócz tego spisane muszą zostać dane pojazdów biorących udział w kolizji, tj. marka, model, numery rejestracyjne oraz dane polisy OC – nazwa ubezpieczyciela, numer polisy i data ważności.

Miejsce oraz okoliczności wypadku

Oprócz powyższych danych należy pamiętać o zapisaniu dokładnego przebiegu zdarzenia, który jasno wskaże sprawcę i poszkodowanego. W oświadczeniu zawarte powinny zostać: ulica, na której doszło do zdarzenia, a jeśli do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu to należy zapisać informacje nt. tego czy była tam sygnalizacja świetlna. Dokument powinien być oświadczeniem sprawcy pisanym w pierwszej osobie.

Należy pamiętać, że jeśli po kilku dniach od zdarzenia sprawca zmienia swoją wersję wydarzeń – możemy poinformować o tym policję.

Czy warto wzywać policję?

W przypadku małych stłuczek, w których nie ma sporu co do sprawcy wypadku wzywanie policji nie jest konieczne. Można to jednak zrobić, bo protokół policji jest niezaprzeczalnym dowodem, a poza nim – służby od razu wskażą winowajcę. Musimy jednak pamiętać, że przyjazd policji oznacza mandat i punkty karne. Dodatkowo – jeśli w wypadku nie ma poszkodowanych i ofiar śmiertelnych, przyjazd policji może chwilę potrwać, bo służby nie muszą traktować wydarzenia priorytetowo.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl