Postępy prac na budowie węzła Głębokie – gotowa jest już tarcza nowego ronda [zdjęcia]

Gotowa jest tarcza nowego ronda na Węźle Przesiadkowym Głębokie. Trwają przygotowania do wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.

Aktualnie wykonawca realizuje roboty zmierzające do przełożenia ruchu na wahadle w ciągu al. Wojska Polskiego. Trwa układanie mas bitumicznych na wyłączonym fragmencie jezdni.
Gotowa jest już tarcza nowego ronda a w najbliższych dniach wykonawca przystąpi do ułożenia brakującego fragmentu jezdni. Wzdłuż ulicy Kupczyka prowadzone są prace przy budowie krawężników. Prowadzone są również prace przy budowie nowego budynku na pętli.

Zmiany w organizacji ruchu

dniu 20 maja br. planowane są kolejne zmiany w organizacji ruchu:

  • Zmiana strony w ruchu wahadłowym w ciągu al. Wojska Polskiego – prace będą prowadzone na drugiej części jezdni, ruch będzie poprowadzony pasem w stronę centrum.
  • Ruch zostanie dopuszczony po nowym rondzie.
  • Zamknięty dla ruchu zostanie wjazd w ul. Miodową.

Powyższy termin wprowadzenia organizacji ruchu może ulec zmianie z uwagi na warunki atmosferyczne. Do układania mas bitumicznych, konieczny jest  mi.in. brak opadów deszczu.  

węzeł Głebokie maj 2021
Fot. UM Szczecin
węzeł Głębokie maj 2021
Fot. UM Szczecin
węzeł Głębokie maj 2021
Fot. UM Szczecin
węzeł Głębokie maj 2021
Fot. UM Szczecin
węzeł Głębokie maj 2021
Fot. UM Szczecin
węzeł Głębokie maj 2021
Fot. UM Szczecin
węzeł Głębokie maj 2021
Fot. UM Szczecin
węzeł Głębokie maj 2021
Fot. UM Szczecin
węzeł Głębokie maj 2021
Fot. UM Szczecin
węzeł Głębokie maj 2021
Fot. UM Szczecin

O inwestycji

W ramach inwestycji wykonana zostanie pętla tramwajowo-autobusowa z peronami tramwajowo-autobusowymi door to door, miejscami postojowymi kiss&ride, stanowiskami do postoju taksówek, parkingiem rowerowym, stanowiskiem wypożyczalni roweru miejskiego. Wybudowane zostanie także nowe rondo oraz przebudowane zostaną ulice dojazdowe do ronda – fragment Al. Wojska Polskiego, Zegadłowicza i Miodowej oraz ul. Kupczyka na całej długości do granic miasta wraz ze ścieżką pieszo-rowerową. W sąsiedztwie pętli powstanie także parking park&ride.

Koszt prac to ponad 65 mln zł. Wykonawcą prac jest firma STRABAG Sp. z o.o. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje Spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.  Projekt objęty dofinansowaniem w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

/Źródło: UM Szczecin/