Port planuje wielką przebudowę nabrzeża Huk w Szczecinie

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście poinformował o otwarciu kopert w przetargu na wykonawcę wielowariantowej koncepcji, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz analizy nawigacyjnej dla przebudowy nabrzeża Huk. 

Znajdujące się w północnej części Szczecina nabrzeże Huk ma 267,5 m długości. Mogą tu cumować statki o długości do 90 m i szerokości do 24 m. Zostało wybudowane przed 1920 r., a po wojnie było dwukrotnie przebudowywane. Teraz planowana jest kolejna modernizacja, ale wcześniej musi powstać dokumentacja techniczna.

Przygotowaniem dokumentacji zainteresowanych jest osiem podmiotów. Rozpiętość cenowa jest bardzo duża, bo najtańsza oferta opiewa na blisko 68 tys. zł netto, a najdroższa aż na 820 tys. zł netto. Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał sześć miesięcy na realizację zamówienia od dnia zawarcia umowy.

Trzy warianty przebudowy

Przyszły wykonawca będzie zobowiązany przygotować koncepcję w trzech wariantach przebudowy ze względu na planowane głębokości, tj. 7,5, 9,0 oraz 12,5 metrów (dla każdego z nich trzeba oszacować koszt i czas realizacji). Z kolei infrastruktura nabrzeża musi zostać zaprojektowana dla głębokości technicznej 12,5 m, gdyż to pozwoli na obsługę maksymalnych statków, mogących cumować przy nim w przyszłości. To jednak nie wszystkie zaplanowane działania.

Skorygowana będzie także dotychczasowa linia nabrzeża, co nastąpi poprzez wejście w „ląd” z północnego narożnika z wykorzystaniem nowej, stalowej ścianki szczelnej zwieńczonej żelbetowym oczepem. Dzięki temu usunięte zostanie „wąskie gardło” odcinka toru wodnego Świnoujście – Szczecin w tym miejscu. Dodatkowo ścianka szczelna będzie też wbita w miejscu obecnie nieumocnionego odcinka brzegu, stykającego się z południową częścią nabrzeża Huk – informuje Monika Woźniak-Lewandowska z ZMPSiŚ. – W ramach przebudowy przewiduje się wyprofilowanie i umocnienie skarpy podwodnej przy samym nabrzeżu wraz z wykonaniem robót czerpalnych. W efekcie tego, koncepcja winna przewidywać orientacyjną ilość wydobytego urobku, miejsce jego odkładu i sposób zagospodarowania.

Fot. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

Analiza nawigacyjna w dwóch wariantach

Jednym z elementów przetargu jest też analiza nawigacyjna, która ma na celu wskazanie maksymalnego statku, jaki będzie mógł zostać obsłużony przy przebudowanym nabrzeżu Huk. W tym przypadku muszą być uwzględnione dwa warianty: 7,5 m oraz 12,5 m głębokości technicznej.

ZMPSiŚ zastrzegł także, że dokumentacja powinna być skoordynowana z innymi inwestycjami realizowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie przebudowywanego nabrzeża. Chodzi konkretnie o modernizację infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i Świnoujściu oraz o pogłębienie toru wodnego Świnoujście – Szczecin do 12,5 m.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl