Zaczyna się pogłębianie toru wodnego Świnoujście-Szczecin. Pierwsza pogłębiarka płynie do Szczecina

Urząd Morski w Szczecinie wczoraj oficjalnie przekazał „plac budowy” wykonawcy pogłębienia toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5 m. W kierunku Szczecina zmierza już pierwsza pogłębiarka refulująco-ssąca „CSD Amazone”.

Za realizację inwestycji odpowiadać będzie belgijsko-holenderskie konsorcjum Dredging International oraz Van Oord Dredging and Marine Contractors. Przedstawiciele wykonawcy pojawili się w czwartek w Urzędzie Morskim w Szczecinie, by dopełnić formalności związanych z przekazaniem placu budowy.

tor wodny Świnoujście Szczecin pogłębienie rozpoczęcie prac
Fot. Materiały Urzędu Morskiego w Szczecinie

Najpierw dwie sztuczne wyspy

Prace przy inwestycji rozpoczną się od budowy dwóch sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim, gdzie dokonano już kontrolowanego zatopienia dwóch kilkukilometrowych rurociągów refulacyjnych (tzw. sinkerów). Na końcach każdego z rurociągów zostanie zainstalowany tzw. raiser (rurociąg z gumowych elementów, o dodatniej pływalności), który od strony wyspy będzie połączony z pontonem rozkładającym urobek, a od strony toru będą się do niego podłączać pogłębiarki.

Nowe wyspy, które staną się jednocześnie polami refulacyjnymi, będą zlokalizowane na wysokości, mniej więcej dwudziestego drugiego i dwudziestego ósmego kilometra toru, kilka kilometrów na północny wschód od jego krawędzi. Sinkerami będzie na nie transportowany refulat wydobyty z dna podczas robót pogłębiarskich – wyjaśnia Ewa Wieczorek, rzecznik Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Podczas prac na torze wydobyte zostanie ok. 23 mln metrów sześciennych urobku, a łączna pojemność nowych pól refulacyjnych (wraz z rezerwą) wyniesie niemal 40 mln metrów sześciennych. Po zakończeniu inwestycji jedna z wysp pozostanie czynnym polem, zdolnym przyjąć materiał z bieżących prac czerpalnych (szacunkowo przez najbliższych kilkanaście lat). Na obydwu wyspach posadzona zostanie roślinność, żeby te tereny mogły stać się w przyszłości także miejscem bytowania awifauny i różnorodnych siedlisk przyrodniczych.

Co obejmuje inwestycja?

Zakres prac przy modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin jest bardzo szeroki. Głównym zadaniem jest pogłębienie toru wodnego do 12,5 m na odcinku ok. 62 km z równoczesnym jego poszerzeniem do 100 m. Projekt przewiduje też m.in. przebudowę skarp brzegowych, pogłębienie i poszerzenie obrotnic dla statków, a także budowę dodatkowych konstrukcji hydrotechnicznych w postaci dwóch sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim, które powstaną z urobku wydobytego podczas prac czerpalnych.

Dzięki pogłębieniu toru wodnego do 12,5 m do Szczecina będą mogły zawijać statki o maksymalnym zanurzeniu ok. 11,0 m. To w praktyce oznacza, że port będzie miał możliwość obsługi jednostek z dwukrotnie cięższymi ładunkami niż dotychczas (maksymalna nośność zwiększy się z obecnych 20 tys. ton do 40 tys. ton).

Warta 1,4 mld zł inwestycja ma być gotowa w 2022 roku.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl