Ponad 12 mln zł na seniorów i dzieci z Pomorza Zachodniego

Wojewoda Tomasz Hinc i wicewojewoda Marek Subocz podpisali ponad 120 umów w ramach rządowych programów „Maluch+” i „Opieka 75+”. 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że w ramach programu „Maluch+” wczoraj podpisano 73 umowy na kwotę 11,3 mln zł. Z tej kwoty aż 7,55 mln zł zostanie przeznaczonych na tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat trzech, a pozostałe środki na bieżące utrzymanie.

Utworzymy dzięki temu na Pomorzu Zachodnim 685 miejsc w żłobkach. Dofinansowanie trafi do gmin oraz podmiotów niepublicznych – mówił Tomasz Hinc, wojewoda zachodniopomorski.

Od tego roku z dofinansowania w ramach programu „Maluch+” mogą korzystać także powiaty, więc wojewoda zachęcał samorządowców do aplikowania.

Natomiast z programu „Opieka 75+” w pierwszym półroczu 2018 r. 49 zachodniopomorskich gmin otrzyma 741 tys. zł. Środki zostaną przeznaczone na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób samotnych, w wieku 75 lat i więcej.

Cieszę się, że samorządy chcą korzystać z tych programów, że dostrzegają potrzeby swoich mieszkańców – zarówno tych najmłodszych, jak i najstarszych – dodał Tomasz Hinc.

Szczegółowe informacje o obu programach można znaleźć w specjalnej prezentacji.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl