Opóźnienie w budowie tunelu pod Świną z powodu pandemii

Chwilowo o 30 dni przedłużono termin zakończenia budowy tunelu między wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu. Jednak możliwe, że będą następne opóźnienia. Wykonawca mówi, że wynikają one z pandemii koronawirusa. Domaga się przesunięcia terminu o ponad 100 dni.

Powody opóźnień

We wniosku złożonym do Inwestora pod koniec 2021 roku, wykonawca PORR-Gülermak poprosił o przesunięcie terminu realizacji o 119 dni, czyli z 17 września 2022 roku na 15 stycznia 2023 roku. Powodem opóźnień podobno jest pandemia koronawirusa, która przedłużyła produkcję maszyny drążącej TBM, jej dostarczenie do Świnoujścia i montaż na placu budowy. Łącznie o 95 dni.

Fragment wniosku: W kluczowym okresie dla terminowej dostawy TBM na plac budowy produkcja zakładów produkcyjnych CREG została całkowicie wstrzymana, a w okresie mniej niekorzystnym dla zdrowia i życia ludzi ograniczona do 25%. Okoliczność ta pozostaje w bezpośrednim związku przyczynowo-skutkowym z brakiem możliwości wyprodukowania TBM i co za tym idzie jej dostarczenia na plac budowy w Polsce w terminie zgodnym z zawartą umową tj. do dnia 31 lipca 2020 r.

Maszyna dotarła do Świnoujścia na początku października 2020 roku. Wykonawca stwierdził również, że kolejne 25 dni opóźnienia wynika z niekorzystnych warunków pogodowych. Wpłynęły one na montaż maszyny już w komorze startowej.

Decyzja inwestora

Inwestor Gmina Miasto Świnoujście, po konsultacjach z Inwestorem Zastępczym i Inżynierem Kontraktu, wydłużył termin o 30 dni.

I Zastępca Prezydenta Miasta Świnoujście Barbara Michalska, stwierdza, że: Pozostały okres, o który wnioskuje Wykonawca, zgodnie z rekomendacją Inwestora Zastępczego, wymaga uzupełnienia dokumentacji, która potwierdzałaby, że Wykonawca faktycznie nie miał na to wpływu.

Informacje o tunelu

To będzie najdłuższy podwodny tunel w kraju. Za jego realizację jest odpowiedzialne konsorcjum firm PORR – Gülermak. Pieniądze na inwestycję w 85% pochodzą z funduszy unijnych. Pozostałe środki zapewnia Gmina Miasto Świnoujście, która jest głównym Inwestorem. Inwestorem Zastępczym jest GDDKiA oddział Szczecin. Umowę na wykonanie tunelu w formule zaprojektuj i zbuduj Miasto Świnoujście podpisało z wykonawcą w dniu 17 września 2018 roku. Zgodnie z nią budowa miała się zakończyć po czterech latach.

Świnoujski tunel ma 3,2 kilometra, z czego prawie 1,5 kilometra zostało wydrążone przez maszynę TBM. Razem z odcinkami zrealizowanymi metodami stropowymi cały tunel będzie miał prawie 1,8 km. Najgłębsze miejsce to około 24 metrów pod lustrem wody cieśniny Świny i 10 metrów pod jej dnem.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl