Plac pod budowę Mediateki został przekazany wykonawcy

Plac budowy nowej instytucji kultury przekazany wykonawcy. Mediateka, która powstanie w rejonie ul. Iwaszkiewicza i Dąbrowskiej  będzie służyć mieszkańcom pobliskich osiedli. To kolejna inwestycja po Domu Kultury Krzemień ważna dla mieszkańców prawobrzeżnej części Szczecina.


Wykonawcą inwestycji, którego wyłoniono w drodze przetargu, została spółka HD Construction. Szacuje się, że budowa nowego obiektu powinna potrwać około półtora roku.

Fot. UM Szczecin

Budynek Mediateki zaplanowano jako nowoczesny obiekt wykraczający poza schemat tradycyjnej biblioteki. Będzie łączył w sobie wiele funkcji, w tym multimedialne,  widowiskowe, lokalnego centrum kultury i aktywności mieszkańców.

Nowa filia Miejskiej Biblioteki Publicznej będzie wykonana „pod klucz”. Będzie się składała z trzech połączonych ze sobą segmentów, o projektowanej powierzchni użytkowej 2 tys. m2.

Fot. UM Szczecin

Budynek „A”

Budynek czytelni („A”), którego podstawową funkcją będzie funkcja wypożyczalni zbiorów oferuje również m.in. przestrzenie dla dzieci, do pracy indywidualnej i w grupach czy strefy odpoczynku przy książce lub gazecie. Przewidziano również miejsce do spotkań lub pracy przy stolikach na parterze oraz tzw. cichą czytelnię. Jest to także strefa przeznaczona dla rodziców czekających na swoje dzieci, które odwiedzają bibliotekę. W tym miejscu zaplanowano również stanowiska komputerowe, odsłuchu oraz miejsca do pracy dla osób ze specjalnymi wymaganiami.

Z górnej kondygnacji zaplanowano wejście na otwarty taras znajdujący się nad holem wejściowym. Taras będzie pełnił również funkcję zewnętrznej sceny z miejscem przeznaczonym na widownię lub np. forum do spotkań czy organizowania kameralnych wydarzeń plenerowych.

Fot. UM Szczecin

Budynek „B”

W najmniejszej części budynku („B”) znajdzie się m.in. zaplecze sanitarne i szatniowe, niewielka sala projekcyjna oraz sale multimedialne do gry na konsolach i sale muzyczne do gry na instrumentach. W tej części umiejscowiona zostanie także część administracyjna obiektu. Na paterze zaprojektowano przestrzeń na lokal użytkowy mogący pełnić np. funkcję kawiarni.

Budynek „C”

W części „C” obiektu zaprojektowano salę spotkań na blisko 200 osób. Będzie się ona składać z kaskadowej widowni z fotelami zamontowanymi na stałe oraz z płaskiej części mogącej pełnić funkcję sceny. Sala widowiskowa może działać jako duża otwarta przestrzeń, ale zaprojektowano tam także możliwość podzielenia sali za pomocą systemowej, akustycznej ściany mobilnej. Sala widowiskowa zostanie wyposażona w system profesjonalnego nagłośnienia oraz podstawowej techniki scenicznej, co umożliwi organizację koncertów i przedstawień estradowych.

Fot. UM Szczecin

Co ważne, obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w również do osób niewidomych oraz niesłyszących.

W sąsiedztwie budynku zaplanowano część parkową, dającą możliwość wypoczynku lub rekreacji oraz części z nasadzeniami drzew oraz ławkami. Ponadto, nieopodal tej części umiejscowiony zostanie parking przeznaczony dla użytkowników obiektu.

Zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą i montażem wyposażenia ogłosiło Szczecińskie TBS, które w tym przypadku jest inwestorem zastępczym Gminy Miasto Szczecin.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl