Oddano do ruchu S11 Koszalin – Bobolice

Kierowcy mogą już korzystać z nowego odcinka drogi ekspresowej S11 między Koszalinem i Bobolicami w województwie zachodniopomorskim. Dzięki udostępnieniu do ruchu trasy o długości 48 km sieć polskich dróg szybkiego ruchu, czyli autostrad i dróg ekspresowych, przekroczyła 5 tys. km.

Budowa S11 Koszalin – Bobolice była podzielona na trzy odcinki realizacyjne, na których prace od lipca 2021 r. prowadzili różni wykonawcy. Odcinek Koszalin – Zegrze Pomorskie o długości 16,8 km zrealizowała firma Budimex, a Zegrze Pomorskie – Kłanino o długości 19,3 km wybudowała firma Mostostal. Za ostatni fragment Kłanino – Bobolice o długości 11,6 km odpowiedzialne było konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud.

Wszystkie kontrakty były realizowane w formule Projektuj i buduj, a wykonawcy odpowiadali również za opracowanie projektów budowlanych tych odcinków.

Droga S11 Koszalin – Bobolice powstała w nowym śladzie wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą. W ramach inwestycji wybudowano węzły drogowe: Zegrze Pomorskie (na przecięciu z drogą wojewódzką nr 167), Kłanino oraz Głodowa (na przecięciu z DW169). Trasa na razie kończy się na węźle Bobolice.  Kilka kilometrów na południe od węzła Koszalin Zachód po obu stronach drogi zlokalizowano Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) Niekłonice. Przed węzłem Kłanino, od strony Koszalina, powstaje para MOP Dargiń. Na MOP-ach będą dostępne parkingi i toalety, a w przyszłości wybrani w przetargu dzierżawcy wybudują stacje paliw i restauracje. Przy węźle Bobolice został zlokalizowany obwód utrzymania drogi ekspresowej.

W sierpniu tego roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na realizację kolejnego odcinka S11 od Bobolic do Szczecinka. Rozpoczęcie prac na tym odcinku jest planowane w przyszłym roku, a zakończenie budowy w 2026 r. 

Oddano do ruchu S11 Koszalin - Bobolice
Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Po oddaniu do ruchu S11 na tę trasę przeniesie się ruch tranzytowy z DK11, która przebiega przez centrum Koszalina i innych miejscowości, w tym Bobolic, gdzie często w okresie wakacyjnym tworzyły się zatory drogowe. Dzięki budowie drogi ekspresowej skróci się czas przejazdu, poprawi komfort i bezpieczeństwo podróży.

Źródło: GDDKiA / Twitter

Droga ekspresowa S11 Koszalin – Bobolice została zrealizowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). W 2022 r. inwestycja uzyskała dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w kwocie ponad 856 mln zł. Całkowity koszt inwestycji, włącznie z nadzorem i wykupem gruntów, to ponad 1,7 mld zł.

Do 2030 roku cała trasa S11 połączy leżący na Pomorzu Środkowym Kołobrzeg przez Piłę, Poznań i Kępno z Aglomeracją Śląską. Po realizacji wszystkich odcinków będzie liczyć ponad 580 km, a wraz ze wspólnym przebiegiem z S6 od Kołobrzegu do Koszalina (ok. 35,5 km) blisko 620 km. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji około 200 km tej trasy. Pozostałe odcinki S11 są już realizowane bądź prowadzone są prace przygotowawcze. W nadchodzących latach pokonanie trasy z Kołobrzegu do węzła Piekary Śląskie na połączeniu z autostradą A1 zajmie nieco ponad 5 godz.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl