142 miliony euro trafią w tym roku do beneficjentów z Pomorza Zachodniego

16:09
środki unijne Pomorze Zachodnie
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego uruchomił 94% alokacji Regionalnego Programu Operacyjnego. Do tej pory podpisano półtora tysiąca umów o dofinansowanie, a tzw. Rezerwa Wykonania wciąż wynosi 96 milionów euro.

W 2019 roku Samorząd Wojewódzki nie zwolni tempa, jeśli chodzi o planowane inwestycje. Zostanie ogłoszonych 37 naborów konkursowych, w których beneficjenci będą mogli uzyskać łącznie 142 miliony euro dofinansowania. Będzie to rok wzmacniania gospodarki i rynku pracy, ale także inwestycji w środowisko i usługi społeczne. Eurofundusze dostępne będą także dla osób z niepełnosprawnością, które będą mogły uzyskać dostęp do rehabilitacji i programów profilaktycznych. 9 milionów euro będzie przeznaczone na program antysmogowy, 5 milionów euro na ochronę środowiska i blisko 6 milionów euro na dalszą rozbudowę i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej.

8 milionów euro zostanie przekazane na dalsze wsparcie kształcenia zawodowego. Prowadzone będą również negocjacje dotyczące możliwości wspierania szkolnictwa ogólnego.

Na projekty rozwijające przedsiębiorczość, w tym obszar B+R, innowacyjne inwestycje i rozbudowę stref inwestycyjnych zaplanowano 30 milionów euro, a na usługi rozwojowe rynku pracy przeznaczona zostanie kwota 23 milionów euro.

Po raz pierwszy pojawią się konkursy na projekty związane z rehabilitacją w szczególności osób w wieku aktywności zawodowej, które z powodu schorzeń nie mogą pełnić obowiązków zawodowych. W tym roku ogłosimy konkursy na rehabilitację osób, które przebyły udar mózgowy oraz pacjentów z dolegliwościami układu kostnego i stawowo-mięśniowego – tłumaczył dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Andrzej Przewoda.

Pomorze Zachodnie przykładem dla innych

Budżet Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 to 6,885 miliarda złotych. Na tę kwotę składają się środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 4,948 miliarda złotych oraz Europejskiego Funduszu Społecznego – 1,936 miliarda złotych. – To duże kwoty pozwalające na realizowanie wielu śmiałych przedsięwzięć, których samorząd województwa, gminy, organizacje pozarządowe, firmy nie mogłyby samodzielnie prowadzić – mówił podczas dzisiejszego spotkania z dziennikarzami marszałek Olgierd Geblewicz. Do tej pory województwo uruchomiło ponad 6,5 miliarda złotych, a więc 94% alokacji, ogłaszając 134 nabory konkursowe oraz 33 nabory pozakonkursowe. Przyjęto 2,4 tysiące wniosków o dofinansowanie. Podpisano ponad półtora tysiąca umów. To tyle, co w całej poprzedniej perspektywie. – Osiągnęliśmy wszystkie zakładane cele finansowe, zachowaliśmy 96 miliona euro tzw. Rezerwy Wykonania, już dziś jesteśmy blisko wykonania zasady n+3 dla tego roku – wyliczał marszałek.

Samorząd województwa, na półmetku inwestowania środków RPO, może pochwalić się dobrymi wynikami, również na tle innych województw. Pomorze Zachodnie uzyskało szóstą lokatę w certyfikacji, siódme miejsce w wydatkowaniu oraz trzynaste miejsce w kontraktacji. – Kontraktacja jest nieco niższa, ale nie na wszystkie ogłaszane konkursy znajdowaliśmy chętnych – zaznaczył marszałek.

Opracowane przez region narzędzia – Kontrakty Samorządowe i Specjalna Strefa Włączenia – doceniane są także na scenie europejskiej. – Wszystko wskazuje na to, że w przyszłej perspektywie finansowej wiele naszych doświadczeń będzie wdrażanych w innych regionach, nie tylko polskich, ale i europejskich. Wymyślone przez Zachodniopomorskie rozwiązania, a więc Kontrakty Samorządowe oraz Specjalna Strefa Włączenia docenione były też przez urzędników Komisji Europejskiej oraz ekspertów działających na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – mówi marszałek Olgierd Geblewicz. – Wszyscy dziś wiedzą, że Fundusze Europejskie, aby przynosiły efekty, muszą dotyczyć zrównoważonego rozwoju całego regionu. To nie jest kwestia szybkiego wydawania pieniędzy. Środki powinny trafiać w szczególności do tych miejsc, w których jest najtrudniej – tłumaczył ideę Specjalnej Strefy Włączenia marszałek Geblewicz.

Wskaźniki Ram Wykonania (stan na zakończenie roku 2018) to np.: sto pięćdziesiąt kilometrów ścieżek rowerowych, przebudowa lub modernizacja ponad sześćdziesięciu kilometrów dróg czy doposażenie dziewięćdziesięciu szkół i placówek kształcenia. W rozwój przedsiębiorstw zainwestowano 107 milionów euro.

Szczegółowe informacje o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 można znaleźć TUTAJ.

Autor: KR szczecin@infoludek.pl