Szpital Wojewódzki w Szczecinie otwiera oddziały dla pacjentów bez COVID-19

W Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie zakończyła się modernizacja budynku „G”. Został on przebudowany w sposób pozwalający na utworzenie dodatkowych 28 łóżek intensywnej opieki medycznej oraz 60 łóżek szpitalnych dla pacjentów wymagających tlenoterapii. Budynek w całości przeznaczony jest do leczenia pacjentów z COVID-19. Dzięki temu pozostałe pomieszczenia będą mogły być stopniowo udostępniane pacjentom niezarażonym.

Szpital Wojewódzki w Szczecinie jest największą w województwie zachodniopomorskim placówką hospitalizującą pacjentów z COVID-19. W ostatnich miesiącach było to blisko 400 osób. Niemalże wszystkie oddziały specjalistyczne Szpitala w lokalizacji przy ulicy Arkońskiej stały się oddziałami „covidowymi”, co w konsekwencji uniemożliwiało hospitalizację pacjentów niezakażonych, z innymi niż COVID-19 schorzeniami.

Jak obecną sytuację w Szpitalu Wojewódzkim zmieni dostępność budynku „G”?

Uruchomienie wyremontowanego budynku i przeniesienie tam części pacjentów z  COVID-19 pozwoli na stopniowe uruchamianie oddziałów szpitalnych oraz Zintegrowanego Bloku Operacyjnego dla pacjentów niezakażonych SARS-COV-2. Umożliwi to także reorganizację pracy Szpitala w taki sposób, by oddziały specjalistyczne mogły – przynajmniej częściowo – rozpocząć funkcjonowanie w „normalnym” trybie.

Dzięki otwarciu nowej przestrzeni uruchomimy ponownie chirurgię i neurochirurgię. Liczę, że już niebawem te pozytywne zmiany odczują pacjenci. – mówiła dyrektor szpitala Małgorzata Usielska.

Na czym polegała modernizacja w Szpitalu Wojewódzkim?

Przebudowa budynku „G” polegała na przystosowaniu pomieszczeń i instalacji do leczenia pacjentów z COVID-19. Na parterze utworzono stanowiska dla pacjentów wymagających podłączenia do respiratora. Jest to kilka sal intensywnej opieki medycznej z monitoringiem, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt oraz łóżka przeznaczone dla 28 pacjentów.

Na pierwszym oraz drugim piętrze przebudowa miała na celu przede wszystkim utworzenie oddzielnych dla każdej sali chorych węzłów sanitarnych, wykonania nowej instalacji gazów medycznych oraz przebudowę instalacji elektrycznych. Utworzono w większości pokoje jedno- lub dwułóżkowe oraz kilka trzyłóżkowych. Na pierwszym oraz drugim piętrze znajduje się w sumie 60 łóżek szpitalnych, przystosowanych dla pacjentów wymagających tlenoterapii.  Dodatkowo wyremontowane zostały korytarze, dyżurki pielęgniarek, gabinety zabiegowe, pomieszczenia dla personelu oraz pomieszczenia pomocnicze.

Jakie były koszty modernizacji Szpitala Wojewódzkiego?

Koszt inwestycji w części dotyczącej przebudowy i modernizacji budynku G wyniósł: 6.573.370,38 zł, z czego kwota dofinansowania to:

  •  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4.864.955,75 zł,
  • ze środków Budżetu Państwa: 608.119,46 zł,
  • dotacja celowa z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego: 304.934,16 zł

Inwestycja wykonana została w ramach realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl